Now showing items 1-1 of 1

  • Status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (added: 2020-02-03) 

    Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Artykuł przedstawia status prawny Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (RBFR; Совет Безопасности РФ), a także opisuje i analizuje zadania oraz zakres kompetencji, jaki Rada posiada wobec obywateli Federacji, ...