Now showing items 77-80 of 80

 • Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego (added: 2017-04-05) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Molo, Beata; Furgacz, Przemysław; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Bezpieczeństwo międzynarodowe należy do podstawowych pojęć oraz kategorii współczesnych stosunków międzynarodowych. Posiada ono zarówno wymiar teoretyczny, jak też praktyczny, wpływając w sposób decydujący na rozwój oraz ...
 • Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec (added: 2018-06-25) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł analizuje syntetycznie genezę, główne założenia i zasadnicze treści dyskusji toczonej w Niemczech wokół znaczenia, nowej „Białej Księgi 2016. Polityka bezpieczeństwa Niemiec i przyszłości Bundeswehry” oraz relacje ...
 • Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym (added: 2020-04-20) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article presents the signifi cance of trade for political and economic cooperation between Germany and Russia in the historical and contemporary dimension. The analysis focuses on assessment of the determinants of ...
 • Zrozumieć współczesność (added: 2014-02-06) 

  Duraczyński, Eugeniusz; Kurz, Andrzej; Polony, Leszek; Mańkowski, Łukasz; Babiński, Grzegorz; Kubiak, Alicja; Kubiak, Szymon; Kula, Marcin; Strassberg, Barbara Ann; Walaszek, Adam; Praszałowicz, Dorota; Grzymała-Moszczyńska, Halina; Dzwonkowski, Roman; Bujnicki, Tadeusz; Radzik, Tadeusz; Pożarlik, Grzegorz; Raciborski, Jacek; Cziomer, Erhard; Kapiszewski, Andrzej; Porębski, Andrzej; Widacki, Jan; Brataniec, Katarzyna; Majchrowski, Jacek M.; Labuda, Gerard; Wrzesiński, Wojciech; Pawnik, Wojciech; Sekuła-Kwaśniewicz, Halina; Stemplowski, Ryszard; Sekuła, Paulina; Mucha, Janusz; Borowik, Irena; Sozańska, Dominika; Kucharski, Władysław S.; Ślusarczyk, Magdalena; Bryk, Andrzej; Rokicki, Jarosław; Gruszczyk, Aleksandra; Stępień, Marian; Faron, Bolesław; Karnat-Napieracz, Anna; Dubiel, Jacek S. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)