Now showing items 61-80 of 80

 • Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013-2015 (added: 2019-04-05) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The aim of the article is to present the role of Germany in the geopolitical game over Ukraine. It consists of three parts, in which successively were presented: general frameworks and the geopolitical dimension of ...
 • Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku (added: 2017-07-11) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Ze wstępu: Monografia, z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter, wymagała różnorodnych metod i technik badawczych, stosowanych powszechnie w naukach społecznych i humanistycznych, w tym zwłaszcza elementów metody systemowej, ...
 • Rola Niemiec w kształtowaniu nowej Polityki Wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w XXI wieku (added: 2019-04-30) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Celem opracowania jest przedstawienie ogólnych uwarunkowań i roli Niemiec w kształtowaniu koncepcji polityki wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej; Autor ograniczył się, z jednej, strony ...
 • Rola Niemiec w przezwyciężeniu kryzysu zadłużenia oraz stabilizacji strefy euro (added: 2014-02-06) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article tries to present the role and significance of Germany in overcoming European debt crisis an stabilization of the euro zone. It consists of three parts focusing consecutively on analysis of the following issues: ...
 • Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (added: 2017-11-28) 

  Kraj, Kazimierz; Molo, Beata; Kotulewicz, Karolina; Małyszko, Monika; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Kozanecka, Maria; Sroka, Łukasz Tomasz; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Pluciński, Eugeniusz M.; Bainczyk, Magdalena; Sabik, Aleksandra; Ustrzycki, Mirosław; Owczarek, Lidia; Mydel, Rajmund; Kapera, Izabela; Suprynowicz, Ilona; Glavanovics, Andrea (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Stan i perspektywy polityki zagranicznej rządu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD (added: 2019-05-17) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Celem poniższego opracowania jest próba ogólnego spojrzenia na uwarunkowania i założenia oraz na priorytety i strategię polityki zagranicznej Niemiec na początku XXI w. Ma ono zatem charakter prognostyczny, ...
 • Stanowisko Niemiec wobec reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ (added: 2019-05-20) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z uwag wstępnych: "Postulaty reformy ONZ pojawiają się już od dawna zarówno ze strony państw członkowskich i administracji ONZ, jak też licznych ekspertów. Znacznie nasiliły na początku lat 90. XX w. w kontekście ...
 • Strategiczne wyzwania miedzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w. (added: 2014-02-11) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku (added: 2016-04-14) 

  Masiarz, Władysław; Wyrwicz, Marek; Cziomer, Erhard; Dęsoł, Agnieszka; Siekierko, Michał; Докашенко, Галина; Навка, Ірина; Vanevska, Katarzyna; Pomykalska, Beata; Mnich, Łukasz; Piziak-Rapacz, Anna; Chojnacka, Magdalena; Czajkowska, Katarzyna; Fiałek, Sandra; Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Wartości polityczne (added: 2020-06-23) 

  Majchrowski, Jacek M.; Stoczewska, Barbara; Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Słowo od Rektora: "Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej - problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w ...
 • Współczesne stosunki międzynarodowe. [Cz. 2], Historia stosunków międzynarodowych 1919-1991 (added: 2015-10-28) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Molo, Beata; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Współczesne stosunki międzynarodowe. [Cz.1], Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych (added: 2015-06-11) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Molo, Beata; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Współczesne stosunki międzynarodowe. [Cz.3], Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku: geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne (added: 2016-02-23) 

  Paterek, Anna; Lasoń, Marcin; Molo, Beata; Bednarz, Łukasz; Diawoł-Sitko, Anna; Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Wyzwania i kontrowersje polityczne wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec (added: 2020-01-29) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie wyzwań i kontrowersji wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec. Składa się on z trzech części, w których przedstawiono: genezę i istotę kryzysu strefy euro, rolę ...
 • Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku (added: 2019-02-21) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: (...) Poniższa monografia podejmuje złożony problem poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec 25 lat po zjednoczeniu. Jej tytuł: Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji ...
 • Wyzwania partnerstwa i współpracy Polsko-Niemieckiej w Unii Europejskiej (added: 2019-04-11) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  In the paper the author raises the issue of challenges resulting from euro zone crisis for shaping new role and partnership of Germany and Poland in the EU. The paper consists of three parts, in which one by one the ...
 • Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego (added: 2017-04-05) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Molo, Beata; Furgacz, Przemysław; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Bezpieczeństwo międzynarodowe należy do podstawowych pojęć oraz kategorii współczesnych stosunków międzynarodowych. Posiada ono zarówno wymiar teoretyczny, jak też praktyczny, wpływając w sposób decydujący na rozwój oraz ...
 • Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec (added: 2018-06-25) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł analizuje syntetycznie genezę, główne założenia i zasadnicze treści dyskusji toczonej w Niemczech wokół znaczenia, nowej „Białej Księgi 2016. Polityka bezpieczeństwa Niemiec i przyszłości Bundeswehry” oraz relacje ...
 • Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym (added: 2020-04-20) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article presents the signifi cance of trade for political and economic cooperation between Germany and Russia in the historical and contemporary dimension. The analysis focuses on assessment of the determinants of ...
 • Zrozumieć współczesność (added: 2014-02-06) 

  Duraczyński, Eugeniusz; Kurz, Andrzej; Polony, Leszek; Mańkowski, Łukasz; Babiński, Grzegorz; Kubiak, Alicja; Kubiak, Szymon; Kula, Marcin; Strassberg, Barbara Ann; Walaszek, Adam; Praszałowicz, Dorota; Grzymała-Moszczyńska, Halina; Dzwonkowski, Roman; Bujnicki, Tadeusz; Radzik, Tadeusz; Pożarlik, Grzegorz; Raciborski, Jacek; Cziomer, Erhard; Kapiszewski, Andrzej; Porębski, Andrzej; Widacki, Jan; Brataniec, Katarzyna; Majchrowski, Jacek M.; Labuda, Gerard; Wrzesiński, Wojciech; Pawnik, Wojciech; Sekuła-Kwaśniewicz, Halina; Stemplowski, Ryszard; Sekuła, Paulina; Mucha, Janusz; Borowik, Irena; Sozańska, Dominika; Kucharski, Władysław S.; Ślusarczyk, Magdalena; Bryk, Andrzej; Rokicki, Jarosław; Gruszczyk, Aleksandra; Stępień, Marian; Faron, Bolesław; Karnat-Napieracz, Anna; Dubiel, Jacek S. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)