Now showing items 61-62 of 62

  • Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna: nurt Braci Muzułmanów (added: 2016-06-23) 

    Zdanowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2009)
    Przedmiotem książki jest nurt muzułmańskiej myśli politycznej określany jako islamizm. Nurt ten odwołuje siê do religii jako ideologii i wykorzystuje ją w walce politycznej, której celem jest wprowadzenie swojego modelu ...
  • Znaczenie Arabskiej Wiosny (added: 2014-11-12) 

    Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    At the turn of 2011, turbulent events occurred in the Middle East that have become known all over the world as the ‘Arab Spring’. Initially, these protests were a form of civil disobedience. Later, the situation developed ...