Now showing items 1-1 of 1

  • Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech (added: 2019-05-20) 

    Kołaczek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Nawet najlepsze regulacje prawne mogą okazać się niewystarczające, aby rozwiązać problemy narodowościowe. Sebastian Wojciechowski w książce Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej1stwierdza, że słowa te odnoszą się w ...