Now showing items 4-4 of 4

  • Ruch SalafickI w Libanie: Między radykalizmem a umiarkowaniem (added: 2019-04-23) 

    Bahlawan, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Fundamentalistyczne ugrupowania muzułmańskie są obecnie liczącą się siłą polityczną w krajach Bliskiego Wschodu. Choć kojarzone są przeważnie z aktami terrorystycznymi – zamachami samobójczymi, porwaniami, wybuchami ...