Now showing items 1-1 of 1

  • Badania nad działalnością legislatur — interdyscyplinarny obszar nauki (added: 2019-06-14) 

    Sokołowski, Jacek K. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Z wprowadzenia: "W okresie żywiołowego i wielokierunkowego rozwoju nauki, z jakim niewątpliwie mamy obecnie do czynienia, jednym z charakterystycznych zjawisk zachodzących w świecie akademickim jest samorzutne pojawianie ...