Now showing items 10-11 of 11

  • Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego (added: 2014-07-05) 

    Majchrowski, Jacek M.; Serczyk, Władysław A.; Sulowski, Stanisław; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Lasoń, Marcin; Mazurek, Kamila; Bojenko-Izdebska, Ewa; Bonusiak, Andrzej; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Wojcieszak, Łukasz; Pluciński, Eugeniusz M.; Kastory, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  • Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie (added: 2019-04-17) 

    Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Z wprowadzenia: "Wybory parlamentarne w jesieni 2011 r. to okazja, by po raz kolejny polskie partie polityczne sformułowały swoje stanowisko wobec udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w operacji ISAF (International ...