Now showing items 2-2 of 2

  • Why Should Poland Not Be Afraid of a War with Russia? (added: 2021-08-30) 

    Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Artykuł został poświęcony rozważaniom nad możliwościami starcia wojskowego Rosji z Polską. Opierając się na przedstawionych kluczowych strategicznych dokumentach, na podstawie ich analizy oraz prowadzonych wcześniej ...