Now showing items 4119-4138 of 4825

  Title
  W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN [1]
  W kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce [1]
  W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty [1]
  W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej [1]
  W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej [1]
  W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia [1]
  W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej [1]
  W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie [1]
  W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej [1]
  W poszukiwaniu piękna… [1]
  W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu [1]
  W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości [1]
  W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego. Debata w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r. [1]
  W stronę fińskiej edukacji – inspiracje dla kształcenia studentów kierunków nauczycielskich [1]
  W stronę nowej kultury gier komputerowych - od komputeryzacji do smartfonizacji [1]
  W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem [1]
  Wachstum und schulden in Europa [1]
  Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych [1]
  Wajdy portret podwójny [1]