Now showing items 3326-3345 of 4843

  Title
  Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat sześćdziesiątych XX wieku [1]
  Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny [1]
  Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu" [2]
  Samobójstwa w Tatrach w latach 2000-2010 [1]
  Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) [1]
  Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe [1]
  Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia [1]
  Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia [1]
  Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej [1]
  Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości [1]
  Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł [1]
  Samorząd terytorialny w Polsce zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł [1]
  Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski [1]
  Samotność idei? : społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie [1]
  Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP [1]
  Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska [1]
  Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku [1]
  Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu [1]
  Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region [1]
  Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists [1]