Now showing items 2082-2101 of 4844

  Title
  O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego [1]
  O co nam chodzi gdy pytamy o prawdę w historii? [1]
  O etnografię rodzimowierstwa. Wpsorwadzenie do etnografii zakonu zadrugi "północny wilk" [1]
  O harmonijny rozwój człowieka. Myśl pedagogiczna Profesora Andrzeja Jaczewskiego [1]
  O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych [1]
  O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko - kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego [1]
  O metodzie rozumowań w etyce bezpieczeństwa [1]
  O naturalności rzek [1]
  O nowych formach aktywności obywatelskiej [1]
  O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki [1]
  O piętnujących i piętnowanych – psychologiczne aspekty relacji piętnowania [1]
  O pochodzeniu i rodzinie biskupa kujawskiego Gerwarda (zm. 1323) garść uwag [1]
  O początkach Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego [1]
  O poszanowaniu światowego dziedzictwa. Ochrona miast historycznych [1]
  O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom I • • • r • • II* ubiegającym się o zamówienie publiczne [1]
  O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny [1]
  O prorodzinnej misji TVP uwag kilka, czyli telenowele a kapitał społeczny [1]
  O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu [1]
  O racjonalny system kar i środków karnych [1]
  O skuteczności polityki Polski wobec Rosji; Ukrainy I Białorusi [1]