Now showing items 1925-1944 of 4844

  Title
  Na czym polega fenomen Baracka Obamy? [1]
  Na granicy dwóch światów: próba analizy twórczości filmowej Carlosa Saury [1]
  Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych. Prawo pisane i dzieła prawnicze w praktyce sądu krakowskiego i dobczyckiego [1]
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe rozwiązania prawne a oczekiwania praktyki i nauki [1]
  Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne [1]
  Nach dem Ende der strategischen Partnerschaft. Deutschland auf der Suche nach einer neuen Russlandstrategie [1]
  Nadzieje i porażki Akcji Afirmatywnej [1]
  Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym jako odmiana sankcji norm prawa publicznego a standardy prawne Rady Europy [1]
  Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi [1]
  Nadzwyczajne pełnomocnictwa dla Rady Ministrów w 1812 roku [1]
  Nagroda wypłacana sportowcowi, a składnik majątku małżonków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12 [1]
  Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) - dylematy diagnostyczno-terapeutyczne w pracy ratownika medycznego [1]
  Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej [1]
  Najnowsza generacja nowojorskich budynków wysokościowych: superwysokie, supersmukłe i... mieszkalne [1]
  Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych [1]
  Najszybsze wybory w najnowszej historii Polski. Zmiana ordynacji pomiędzy dwiema turami głosowania w czerwcu 1989 roku [1]
  Najwyższa Izba Kontroli – 90 lat tradycji naczelnego organu kontroli państwowej [1]
  Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu [1]
  Narkobiznes kokainowy i heroinowy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2007 [1]
  Narkotyczne leki przeciwbólowe – mechanizm działania, zastosowanie terapeutyczne i ich działania niepożądane [1]