Now showing items 1663-1682 of 4844

  Title
  Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej [1]
  Main currents in views on the reorganisation of the apparatus of executive power in the eighteenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth [1]
  Main features of polygraph examiners training [1]
  Majaczenie alkoholowe w praktyce ratownika medycznego [1]
  Major Ludwik Krzewiński, MD – the Creator of Polish Narcoanalysis [1]
  Management-based approach to the reform of the vocational training [1]
  Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera [1]
  Manipulacja: pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji [1]
  Manipulacja: pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 2, Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja [1]
  Marketing [5]
  Markov switching in stochastic variance. Bayesian comparison of two simple models [1]
  Marokańskie organizacje pozarządowe a prawa kobiet berberyjskich [1]
  Maroko po "Rewolucji". Kierunki przemian społeczno-politycznych [1]
  Maroko – Uprzywilejowany partner Unii Europejskiej [1]
  Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej [1]
  Masowe uczestnictwo osób jako przesłanka reglamentacji organizowania zgromadzeń, imprez masowych i pozostałych imprez artystycznych i rozrywkowych [1]
  Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda [1]
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I_CD [1]
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie II [1]
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie III [1]