Now showing items 382-401 of 4842

  Title
  Can Muslims be French Citizens? The North African Muslim Soldiers in the French Army during the Great War (1914–1918) [1]
  Can social security enter the door of private law? [1]
  Can the prohibition of age discrimination balance the labour market? [1]
  Caregiver burden in relatives of patients with schizophrenia – reality and methods of support [1]
  Case Studies Using the Polygraph to Assist in Assessing Sexual Risk in Three Clerics [1]
  Catholicism in The United States: Between liberalism and conservatism [1]
  Cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych a doktryna ministra spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Adama Jerzego księcia Czartoryskiego [1]
  Cele kształcenia obywatelsko-państwowego w myśli politycznej emigracyjnych narodowców (1945-1989) [1]
  Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku [1]
  Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lipca 2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska [1]
  Centra wielkich miast Japonii w procesie przemian 1955‒2005 [1]
  Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym [1]
  Certyfikacja znajomości języków obcych dla celów specjalistycznych – Między teorią a rzeczywistością [1]
  Cesarstwo (zachodnie?) Karola Wielkiego (kilka kontekstów i uwag) [1]
  Challenges for German Energy Security in the Context of Nuclear and Coal Phase-Out [1]
  Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4oC and 25oC [1]
  Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała [1]
  Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech [1]
  Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej [1]
  Charakterystyka organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce [1]