Now showing items 101-120 of 4918

 • Osobiste doświadczenia w menedżerskim myśleniu i działaniu. Analiza psychologiczna (added: 2019-06-27) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "W ogólnej strukturze ludzkiego działania, rozumianego jako ciągi czynności, z których każda jest procesem ukierunkowanym na osiągnięcie czegoś lub doprowadzenie do zmiany czegoś, wyróżnić możemy kolejne ...
 • Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 kodeksu cywilnego (added: 2019-06-27) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "1. Polski kodeks cywilny z 1964 r., jak i wiele innych współczesnych kodeksów europejskich, nawet tych najnowszej daty, zna wiele umów, które po raz pierwszy zostały opracowane w klasycznym prawie rzymskim. Umowa ...
 • Rola firm hurtowych we współczesnych kanałach dystrybucji (added: 2019-06-27) 

  Kubacka, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Jedną z tendencji rozwojowych współczesnych łańcuchów dystrybucji jest ich skracanie poprzez eliminację ogniw pośrednich. Wzrastająca rola transakcji bezpośrednich powoduje obniżenie kosztów, a także większą kontrolę ...
 • Potrzeba spójnego systemu pomocy dyslektycznemu dziecku i jego rodzinie (added: 2019-06-27) 

  Rybska-Klapa, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Patrzę w tekst i widzę jedno słowo na pięć. Często źle je odczytuję, potem i lak tego słowa nie pamiętam. Ostatnią lekturą, jaką przeczytałem, to był chyba Marcin Kozera, ale i tak niewiele z niej wiedziałem. To znaczy ...
 • Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych (added: 2019-06-27) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Polska, dziewiąte pod względem wielkości państwo w Europie, jest krajem rolniczym - na obszarach wiejskich mieszka około 40% ogółu ludności, ł maja 2004 r. Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to ...
 • Chorwacka ustawa o prawie autorskim (added: 2019-06-27) 

  Sobczak, Witold (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Chorwacja, podobnie jak Polska, w momencie zgłoszenia chęci przystąpienia do struktur Wspólnot Europejskich musiała dostosować przepisy prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej do europejskich standardów. ...
 • Międzynarodowy ruch turystyczny w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku (added: 2019-06-27) 

  Warszyńska, Jadwiga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Na podstawie materiałów statystycznych WTO - World Tourism Organization (OMT -Organisation Mondiale Tourisme) autorka przeprowadza analizę wielkości i struktury przestrzennej międzynarodowego ruchu turystycznego oraz ...
 • Zastępcza opieka rodzinna w Polsce (added: 2019-06-27) 

  Szczepaniak-Wiecha, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "„Rodzinna opieka zastępcza jest formą pomocy dzieciom i ich rodzicom, którzy przez pewien czas muszą żyć w separacji od siebie z powodu zaniedbania, fizycznego lub seksualnego znęcania się lub innych szczególnych ...
 • Działalność ośrodka wspierania rodzin (added: 2019-06-27) 

  Lumer, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "W większości krajów całego świata obserwuje się dzisiaj ostry kryzys więzi społecznej. W krajach rozwiniętych i rozwijających się wciąż powiększają się nierówności związane ze zjawiskami ubóstwa i wykluczenia, powodując ...
 • Andrzej Frycz Modrzewski o zaufaniu społecznym (added: 2019-06-28) 

  Rosicka, Janina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Moim zamiarem jest pokazanie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jako człowieka, który uznał wzrost zaufania społecznego za główny warunek realizacji dobrobytu. Nie był w tych poczynaniach nowatorski, ponieważ w średniowieczu ...
 • "Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia". Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572) (added: 2019-06-28) 

  Pietrzyk, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Szymon Budny, którego Stanisław Kot uznał za największego heretyka na Litwie w XVI wieku - we wstępie do polskiej edycji rozprawy O poprawie Rzeczypospolitej napisał: "A ponieważ tak wielcy a uczeni ludzie naszego ...
 • Wybrane aspekty włączenia Polski do wspólnego rynku Unii Europejskiej (added: 2019-06-28) 

  Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "Wspólny rynek powstał na mocy Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który przewidywał m.in.: 1) zniesienie między państwami członkowskimi ceł i ograniczeń ilościowych ...
 • Humanitas i retoryka Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2019-06-28) 

  Borowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Okrągła rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego przebiega w Polsce bez nadzwyczajnych oznak zainteresowania jedną z najwybitniejszych postaci kultury polskiej i zarazem jednym z niewielu tej kultury reprezentantów ...
 • Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj. Rozważania o godności (added: 2019-06-28) 

  Wantuła, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Chcę przypomnieć niektóre idee, poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przywołać wartości mu bliskie. Skupię się jednak na problematyce godności, w szczególności zaś na dyrektywie szacunku dla godności osoby. ...
 • Andrzeja Frycza Modrzewskiego koncepcja reformy prawa (added: 2019-06-28) 

  Stoczewska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Przypadająca w 2003 roku rocznica pięćsetlecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego przeszła w zasadzie bez większego rozgłosu. Zupełnie inaczej było na początku lat pięćdziesiątych, kiedy to obchodom 450-lecia urodzin ...
 • Teoria polityczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Próba rekonstrukcji (added: 2019-06-28) 

  Simlat, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Rozpocząć poniższy tekst wypada tak, jak to czynił Andrzej Frycz Modrzewski, który rozdział I księgi pierwszej Commentariorum de Republica emendanda libri quinque zaczyna dyrektywą: [...] trzeba tedy, jak to ludzie ...
 • Andrzej Frycz Modrzewski a współczesne wyzwania edukacyjne (added: 2019-06-28) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "1. Edukacja współczesna staje wobec poważnych, bodaj najpoważniejszych w całej historii wychowania wyzwań. Wyzwań tym bardziej niepokojących, że przy ich podejmowaniu i rozwiązywaniu nie może ona w gruncie rzeczy odwołać ...
 • Wołający na puszczy prekursor (added: 2019-06-28) 

  Kracik, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Wśród książek, jakie opuściły prasy drukarskie w 1543 r., jedna dowodziła, że Ziemia krąży wokół Słońca, druga zaś wykazywała niegodziwość nierównego karania morderców, gardłem lub grzywną, zależnie od tego czy zabił ...
 • Perspektywy rozwoju regionów Unii Europejskiej (added: 2019-06-28) 

  Barczyk, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Regionalizm to pojęcie głęboko zakorzenione w świadomości historycznej Europejczyków. Obecny kształt Europy przypomina Europę czasów średniowiecznych. Jeden obszar, jeden język - łacina. Także dla średniowiecza ...
 • Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego w podręcznikach prawa międzynarodowego publicznego. Przyczynek do recepcji poglądów (added: 2019-06-28) 

  Banach, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "W dzisiejszych czasach, w jednoczącej się Europie warto przypomnieć sylwetkę „wielkiego pisarza walczącego niezachwianie przez całe życie o postęp nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie”'. Do szczególnej grupy osób ...