Now showing items 161-180 of 225

 • Psychospołeczne paradoksy przemocy (added: 2019-06-04) 

  Czerniak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The paper presents several paradoxes related to violence and their psychosocial explanations. The goal was not to deny the common knowledge, but to find a more complete description and better understanding of this complex ...
 • Public relations wobec wyzwań współczesności (added: 2014-06-20) 

  Muzawazi, Errol; Brataniec, Katarzyna; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Ryniejska-Kiełdanowicz, Marta; Kaczmarek-Śliwińska, Monika; Piechota, Grażyna; Ochwat, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM Kraków, 2012)
 • Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe (added: 2014-06-24) 

  Piechota, Grażyna; Ryniejska-Kiełdanowicz, Marta; Całus-Siemieniuk, Justyna; Kaczmarek-Śliwińska, Monika; Zandman, Dagmara; Rup, Katarzyna; Pieprzyca, Małgorzata; Pieprzyca, Jarosław; Kryszk, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM Kraków, 2011)
  Książka Public relations. Konteksty międzynarodowe i międzykulturowe to zbiór tekstów napisanych przez naukowców zajmujących się tematyką komunikacji społecznej i public relations, praktyków na co dzień podejmujących ...
 • Publicystyka „Solidarności" i opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych wobec kościoła katolickiego i relacji między opozycją a Kościołem (added: 2019-06-26) 

  Łabędź, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Kościół katolicki odegrał niewątpliwie istotną rolę w inicjowaniu, podtrzymywaniu i wspomaganiu różnych przejawów niezależnych działań podejmowanych w społeczeństwie polskim w okresie tzw. realnego socjalizmu. Rola ...
 • Radykalna demokracja jako zasada niezależnego sieciowego dziennikarstwa na przykładzie projektu Indymedia (added: 2018-08-28) 

  Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Project Indymedia is an institutionalized example of global activism mediated by the new information technologies. The significant innovation here is the fulfilment of the radical democracy ideal, that has not been fully ...
 • Religia a współczesne stosunki międzynarodowe (added: 2015-06-12) 

  Zieliński, Tadeusz J.; Zdanowski, Jerzy; Stawowy-Kawka, Irena; Köhrsen, Jens; Ibek, Paweł; Sakowicz, Eugeniusz; Bainczyk, Magdalena; Cebula, Sławomir; Yazdani, Abbas; Kościelniak, Krzysztof; Diawoł, Anna; Czajkowska, Katarzyna; Bednarska-Stec, Anna; Curanović, Alicja; Eijaz, Abida; Rzepka, Marcin; Szpunar, Magdalena; Liszka, Agnieszka; Małecka, Anna; Stark, Katarzyna; Castillo Terán, Gabriela; Banek, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym (added: 2017-06-13) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem publikacji jest opisanie rozwoju RSW w czasach PRL, analiza jej roli w systemie medialnym i politycznym Polski „realnego socjalizmu”, w tym skutków traktowania prasy jako narzędzia do realizacji własnych partykularnych ...
 • Rodzina - przestrzeń formowania się dzielności etycznej (added: 2014-11-25) 

  Majczyna, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Rodzina polska w meandrach współczesności (added: 2019-06-11) 

  Śledzianowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Zawarte w tytule niniejszego artykułu meandry współczesności, to nic innego, jak ostatnie dwadzieścia lat życia polskiego społeczeństwa w Rzeczpospolitej, kiedy to nastąpiła zmiana ustroju politycznego, a po roku 1989, ...
 • Rola odbiorcy we współczesnym przekazie medialnym (added: 2018-05-28) 

  Polaczek-Bigaj, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Dawne postrzeganie roli odbiorcy przekazu medialnego uległo w wielu kwestiach zasadniczym zmianom. Nie ma wątpliwości, że media kreują rzeczywistość i to, jak odbiorca postrzega otaczający go świat, w dużej mierze zależy ...
 • Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech (added: 2017-07-28) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z przedmowy Barbary Stoczewskiej: Problematyka Nowej Lewicy w dorobku naukowym Agnieszki Waleckiej-Rynduch stanowi bez wątpienia wątek zasadniczy. Można także bez przesady stwierdzić, że jej badania odnoszące się głównie ...
 • Samotność idei? : społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (added: 2018-02-26) 

  Chluska, Anna; Pietrzyk-Reeves, Dorota; Majorek, Marta; Dzwończyk, Joanna; Stach, Łukasz; Sobolewska-Myślik, Katarzyna; Ścigaj, Paweł; Borowiec, Piotr; Kułakowska, Małgorzata; Giza, Dominika; Wojniak, Justyna; Musiał, Wojciech; Kloc, Tomasz; Głogowski, Aleksander; Frątczak, Anna; Karpiel, Łukasz; Krauz-Mozer, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia kształtu obecnych relacji i stosunków między społeczeństwem obywatelskim a wspomnianymi ideami czy procesami społecznymi.Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest ...
 • Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska (added: 2019-06-07) 

  Momot, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  „To change the world, one has to change the ways of making the world, that is, the vision of the world and the practical operations by which groups are produced and reproduced” (Pierre Bourdieu). Recently, gender relation ...
 • Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym (added: 2015-09-28) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Socjologia tożsamości (added: 2015-09-23) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Społeczeństwo obywatelskie w dobie social media (added: 2015-07-22) 

  Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014)
  For many years it has been noticed that social bonds have been weakening and the activity of the traditional civil society declining. The civil society seems to be reborn in the virtual sphere where relations have a different ...
 • Społeczne bezpieczeństwo informacyjne w erze nowych mediów (added: 2018-06-15) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W erze społeczeństwa informacyjnego działania państw, organizacji i jednostek są zależne od dostępu do aktualnych i wartościowych informacji, a to w sporej mierze zależne jest od dynamicznego rozwoju nowych technologii ...
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce (added: 2019-06-07) 

  Godowska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The aim of the article is to answer the following question: to what extent public perception of women entrepreneurs in Poland is determined by the gender stereotype concerning the division of labour between men and women. ...
 • Starość zależna: opieka i pomoc społeczna: perspektywa gerontologii społecznej (added: 2015-11-26) 

  Bocheńska-Seweryn, Maria; Kluzowa, Krystyna; Diduch, Michał; Litawa, Aleksandra; Szarota, Małgorzata; Mirewska, Elżbieta; Chechelska, Elżbieta; Szkolak, Dorota; Chechelski, Dominik; Fabiś, Agnieszka; Fabiś, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Stosunki władzy w islamie na przykładzie Egiptu, Maroka i Arabii Saudyjskiej (added: 2017-02-22) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)