Now showing items 1621-1640 of 4842

  Title
  Legal and practical aspects of using the polygraph in the Republic of Lithuania [1]
  Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency [1]
  Legal Incentives for the Franchising Investments — Serbian Case [1]
  Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern [1]
  Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego [1]
  Legion Arabski a Bliskowschodnia Polityka Wielkiej Brytanii w latach 1939–1956 [1]
  Legislacja. Analiza procesu [1]
  Legislacyjna transformacja krajowego rynku gazu ziemnego poprzez biogaz na przykładzie rynkowych platform współpracy [1]
  Legislation on Financing Public Benefit Activities from Tax Designation in Poland [1]
  Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe [1]
  Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie [1]
  Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: Przedsiębiorczość – Innowacyjność – Jakość [1]
  Leibniz o państwie i gospodarce [1]
  Lekarski obowiązek a samostanowienie pacjenta [1]
  Lekcje muzealne – forma alternatywnej edukacji [1]
  Leki a prowadzenie pojazdów [1]
  Leo Strauss: Fascist, authoritarian, imperialist? [1]
  Level of physical fitness students [1]
  Lewicowość polskich organizacji ekologicznych [1]
  Liability of Public Authorities in England and France. Damages for Breach of EC law after Francovich and Brasserie [1]