Now showing items 1601-1620 of 4843

  Title
  Kwestia zaopatrzenia inwalidów wojennych z byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej w II Rzeczpospolitej w latach 1921–1927 [1]
  Kwestie bezpieczeństwa i obrony w programach wyborczych niemieckich partii politycznych w 2019 roku [1]
  Laboratory and Field Research on the Ocular-motor Deception Test [1]
  Labour Law in the Face of Economic Crisis [1]
  Language Needs Analysis as the First Step in Designing an LSP Test for Police Officers. [1]
  Las alternativas para una tributación de la robótica [1]
  Latvia’s comprehensive defence approach [1]
  Law and Collective Memory in the Service of Illiberalism. Through the Looking-Glass: Transformation or a Reactionary Revolution? [1]
  Law and legal cultures in the 21st century: diversity and unity : the 23rd IVR Congres : special workshops students and young researchers [1]
  Law and technology: Virtual general meetings in Brazilian companies [1]
  Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought [1]
  Län - szwedzki model samorządu regionalnego [1]
  Leadership, the Moving Spirit The Theory of Management in Policing [1]
  Leading Interview and Interrogation Techniques. Focus on Cognitive Interview [1]
  Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych [1]
  Leczenie bólu w przypadku oparzeń u dzieci przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie bólu w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie fibrynolityczne pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST w postępowaniu zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie immunomodulacyjne stwardnienia rozsianego [1]
  Leczenie przerzutowego, hormonozależnego, HER-2 ujemnego raka piersi – czy jest miejsce dla ewerolimusu? Opis przypadku [1]