Now showing items 121-140 of 1232

 • Contesting the Dominant Culture? The Promise Keepers and Aglow International Parachurch Movements (added: 2019-05-07) 

  Grzeszczyk, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "In this essay I will focus on two contemporary Christian parachurch movements: one, Aglow International, directed at women, and the other, the Promise Keepers (PK), at men. Although the movements came into existence at ...
 • Continuity in language: styles and registers in literary and non-literary discourse (added: 2016-09-23) 

  Bazarnik, Katarzyna; Bela, Teresa; Curyłło-Klag, Izabela; Pawlicki, Marek; Stamirowska, Krystyna; Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta; Szpila, Grzegorz; Hołobut, Agata; Freundlich, Jerzy; Misztal, Mariusz; Willim, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Introduction: "Linguistic diversity captured with the terms style and register is of interest to literary theory and to linguistic theory, as both are concerned with how individuals and the multiple social groups and ...
 • COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej (added: 2021-10-21) 

  Konieczny, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na pojmowanie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Dokonuje przeglądu skutków nowej sytuacji zdrowotnej na świecie z perspektywy lotnictwa cywilnego. Prezentuje ...
 • Customs security in the context of the activities taken by the National Revenue Administration in Poland (added: 2021-01-26) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Bezpieczeństwo celne, będące jednym z elementów ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa publicznego, ma wieloaspektowy charakter i jest istotne dla przedsiębiorców, społeczeństwa i państwa. Na poziomie krajowym zadania z ...
 • Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy) (added: 2019-06-24) 

  Nieć, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Wyborcza kampania polityczna kojarzy się ze współczesną demokracją przedstawicielską, dlatego najczęściej poszukujemy jej początków w czasach nowożytnych, często nie zdając sobie sprawy, iż starożytność znała instytucję ...
 • Cywilizacja, technika, ekologia : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku (added: 2020-11-04) 

  Borkowski, Robert (Wydawnictwa AGH, 2001)
  Ze wstępu: "Refleksja nad rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz społecznymi i kulturowymi skutkami wprowadzania nowych technologii jest istotną częścią myśli społecznej od początków rewolucji przemysłowej. Szereg ...
 • Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny w służbie bieżącej polityki (added: 2014-07-16) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19 (added: 2021-10-21) 

  Sideris, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a epidemia jako jedna z sytuacji kryzysowych została opisana w Krajowym Planie ...
 • Dążenia polityczne Kurdów w Iraku (added: 2019-05-13) 

  Kurpiewska-Korbut, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Kurdowie zamieszkujący północnoirackie prowincje: Dohuk, Sulajmanija, Irbil i Kirkuk, są obecnie jedną z największych sił politycznych w postsaddamowskim Iraku. Kurdyjski Region Autonomiczny, stosunkowo wolny od aktów ...
 • Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego (added: 2021-12-10) 

  Leśniewski, Michał Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Osobą odpowiedzialną za realizację procesu zarządzania w organizacji (przedsiębiorstwie) jest menedżer, który każdego dnia podejmuje decyzje. Menedżer musi zdawać sobie sprawę, że jedne decyzje podejmuje się szybciej ...
 • Defence policy of the Republic of Poland in the face of Russian aggression against Ukraine (added: 2022-12-09) 

  Adamczyk, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  As a consequence of Russia’s aggressive actions – initially with regard to the annexation of Crimea, and the beginning of the armed conflict in eastern Ukraine in 2014 – many European Union countries have revised their ...
 • Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999 (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wydarzenia listopada 1989 r., które przeszły do historii pod nazwą „aksamitnej rewolucji”, stanowią bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących punktów zwrotnych w historii Czechosłowacji. Doprowadziły one mianowicie ...
 • Demograficzny wymiar konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego (added: 2019-04-09) 

  Szydzisz, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This article is an attempt to show the impact of demographic processes on the Israeli-Palestinian confl ict. The author characterized and described the demographic processes occurring in both communities. The study ...
 • Demography as a security strategy factor in Poland and the Russian Federation (added: 2022-12-09) 

  Diec, Joachim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The study focuses on the major perceptions of demographic security in Poland and Russia, regarded as an aspect of both social and state security. Demographics as a political topic has been increasingly more often exploited ...
 • Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej (added: 2020-02-03) 

  Piątek, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Autor podejmuje próbę opisania współczesnej walki zbrojnej i jej miejsca w relacjach cywilizacyjnych, koncentrując się na tym, przez kogo i w jakiego rodzaju wojnach jest ona prowadzona. Wyjaśnia zależności między pojęciami ...
 • Demokracja i indywidualna wola (added: 2020-02-10) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Considerations presented in this essay take for granted that: a) Human nature and democracy are an accumulated effect of human action, although these actions are never free from some structural conditions inherited from ...
 • Demokratyczna Unia Kobiet (added: 2020-12-01) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2010)
  Z wprowadzenia: "Klimat roku 1989 był dla organizujących się na nowo środowisk kobiecych szansą na wpisanie swych celów i interesów w kształtowanie się nowego systemu politycznego państwa. Były po temu co najmniej ...
 • Demokratyczne państwo świeckie – refleksja subiektywna (added: 2020-10-15) 

  Waniek, Danuta (Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej, 2015)
  "Tytułem tego wystąpienia wkraczam w spór o świeckość III Rzeczypospolitej. Trwa on od początków przemian ustrojowych, nacisk hierarchii kościelnej na uchwalanie przez Parlament prawa zgodnego z życzeniem kościoła ...
 • Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackie (added: 2019-06-29) 

  Żarna, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Niniejszy artykuł przedstawia pojęcie determinantów polityki zagranicznej państwa oraz ukazuje ich wpływ na politykę zagraniczną Republiki Słowackiej. Autor wybrał te determinanty, które w jego ocenie miały kluczowy wpływ ...
 • Deutsche Rufilandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Kontinuitat und Wandel (added: 2019-05-17) 

  Meier, Christian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Fiir das starkę offentliche Interesse des In- und Auslands an der deutschen Russlandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind hauptsachlich vier Griinde mafigeblich. Ein erster Grund ist der im November 2005 vollzogene ...