Now showing items 121-140 of 1176

 • Demograficzny wymiar konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego (added: 2019-04-09) 

  Szydzisz, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This article is an attempt to show the impact of demographic processes on the Israeli-Palestinian confl ict. The author characterized and described the demographic processes occurring in both communities. The study ...
 • Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej (added: 2020-02-03) 

  Piątek, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Autor podejmuje próbę opisania współczesnej walki zbrojnej i jej miejsca w relacjach cywilizacyjnych, koncentrując się na tym, przez kogo i w jakiego rodzaju wojnach jest ona prowadzona. Wyjaśnia zależności między pojęciami ...
 • Demokracja i indywidualna wola (added: 2020-02-10) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Considerations presented in this essay take for granted that: a) Human nature and democracy are an accumulated effect of human action, although these actions are never free from some structural conditions inherited from ...
 • Demokratyczna Unia Kobiet (added: 2020-12-01) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2010)
  Z wprowadzenia: "Klimat roku 1989 był dla organizujących się na nowo środowisk kobiecych szansą na wpisanie swych celów i interesów w kształtowanie się nowego systemu politycznego państwa. Były po temu co najmniej ...
 • Demokratyczne państwo świeckie – refleksja subiektywna (added: 2020-10-15) 

  Waniek, Danuta (Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej, 2015)
  "Tytułem tego wystąpienia wkraczam w spór o świeckość III Rzeczypospolitej. Trwa on od początków przemian ustrojowych, nacisk hierarchii kościelnej na uchwalanie przez Parlament prawa zgodnego z życzeniem kościoła ...
 • Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackie (added: 2019-06-29) 

  Żarna, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Niniejszy artykuł przedstawia pojęcie determinantów polityki zagranicznej państwa oraz ukazuje ich wpływ na politykę zagraniczną Republiki Słowackiej. Autor wybrał te determinanty, które w jego ocenie miały kluczowy wpływ ...
 • Deutsche Rufilandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Kontinuitat und Wandel (added: 2019-05-17) 

  Meier, Christian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Fiir das starkę offentliche Interesse des In- und Auslands an der deutschen Russlandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind hauptsachlich vier Griinde mafigeblich. Ein erster Grund ist der im November 2005 vollzogene ...
 • Deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu Anfang des 21. Jahrhunderts (added: 2019-05-17) 

  Sieg, Hans Martin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Seit Oktober 2006 liegt mit dem neuen WeiBbuch wieder ein zentrales Dokument der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik Deutschlands vor\ Zuvor informierten vor allem die Verteidigungspolitischen Richtlinien von 2003 ...
 • Dialog uniwersalizmu i partykularyzmu. Program atomowy Iranu i rewolucja islamska 1979 roku w ujęciu dialektycznym (added: 2019-05-20) 

  Płatek, Daniel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Spór o posiadanie przez Iran energii jądrowej rozpoczął się w 2005 roku. Zerwanie pieczęci w ośrodku atomowym w Isfahanie wyznaczyło moment graniczny otwartego nieporozumienia, gróźb i prób rewizji zawartych układów. ...
 • Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949–1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus (added: 2021-03-17) 

  Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The main goal of the article is to analyze the FDP’s program activities in the eastern policy of the Federal Republic of Germany in the years 1949–1969. Of great importance here is the fact that the author used in this ...
 • Die riten der mobilisierung bei den wahlen um jahrhundertwende in ungarn der epoche des dualismus (added: 2019-06-11) 

  Zsoldos, Ildikó (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Die in der heimischen Geschichtsschreibung noch in Kinderschuhen steckende politische Gesellschaftsgeschichte – in Verbindung mit der politischen Soziologie und sich auf die zunehmenden lokalen Detailforschungen stützend ...
 • Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego (added: 2014-05-08) 

  du Vall, Marta (2014-05-08)
  W erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonych dzięki odpowiedniej sieci wzajemnych kontaktów nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profilaktycznych ...
 • Dobro wspólne a prawo ochrony środowiska (added: 2019-06-26) 

  Łabno, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Zagadnienie dobra wspólnego, a także sposób jego stosowania w praktyce stało się aktualnie przedmiotem zainteresowania niejednej gałęzi nauki. W niniejszych rozważaniach chodzi o to, czym jest dobro wspólne w płaszczyźnie ...
 • Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego (added: 2021-12-10) 

  Huszlak, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Zagrożenia społeczne wpływają w sposób istotny na styl życia i bezpieczeństwo jednostek oraz całych grup społecznych, również na poziomie lokalnym. Rozwiązania tego typu problemów mogą polegać na kreowaniu możliwości ...
 • Donald Trump and America Divided against Itself (added: 2022-03-30) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Donald Trump became the president of the United States because he was able to see the deep division of the American society into 80% of the population comprising the lower and middle classes and the caste-like oligarchic ...
 • Donald Trump and the China Challenge (added: 2020-04-20) 

  Dadak, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Donald Trump jako kandydat na prezydenta publicznie głosił to, o czym wielu obserwatorów myślało po cichu: od czasu upadku Związku Radzieckiego Chiny stały się największym zagrożeniem dla jednobiegunowego świata zdominowanego ...
 • Donald Trump as a Response to a Global Post-Cold War Liberal World (added: 2020-04-20) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Wygrane przez Donalda Trumpa – dzięki odwołaniu do wartości i narracji konserwatywnej –wybory prezydenckie wywołały wstrząs w społeczeństwie amerykańskim. Nowy prezydent z powodzeniem ograniczył postępującą oligarchizację ...
 • Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style? (added: 2020-04-20) 

  Lewicki, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Artykuł jest wstępną oceną pierwszych miesięcy polityki zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa. Autor argumentuje, że wbrew szeroko nagłaśnianym tezom amerykańska polityka zagraniczna nie uległa w tym czasie istotnym ...
 • Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States (added: 2020-04-20) 

  Rydliński, Bartosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Celem niniejszego artykułu jest analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku w kontekście porażki projektu centro-lewicowego w tym kraju. Szczególna uwaga zostanie ...
 • Dostosowanie zbiorowej ochrony ludności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jako jeden z istotnych determinantów bezpieczeństwa publicznego (added: 2021-01-26) 

  Szmitkowski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W sytuacjach kryzysowych w szczególnych przypadkach istnieje konieczność zapewnienia ochrony dużym grupom ludności cywilnej. Realizacji tego celu służą przedsięwzięcia określane jako zbiorowe sposoby ochrony ludności na ...