Now showing items 121-140 of 1044

 • Dokąd zmierza Libia bez Muammara Kaddafiego? (added: 2019-04-12) 

  Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In February 2011, inspired by the events in Tunisia and Egypt, Libyans started the revolt, which resulted in the overthrow of the regime of Colonel Muammar Qaddafi. The revolt lasted eight months and was supported by the ...
 • Doradca i opiekun przydany w świetle Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego – podobieństwa i różnice (added: 2020-02-19) 

  Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Studium przedstawia dwa przewidziane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, a dotąd nieznane instytucje: opiekuna przydanego i doradcy. Obie te funkcje miały na celu ochronę interesów majątkowych i osobistych małoletniego ...
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2014-11-07) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski (added: 2019-06-21) 

  Balicki, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej w art. 1 stanowi, iż: „w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa ...
 • Dramatyczny maj 1945 r. Niedoszła insurekcja algierska (added: 2019-05-20) 

  Kasznik-Christian, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W 1830 r. Algieria stała się francuską kolonią i pozostała nią aż do roku 1962. Niemniej, tradycja oporu przeciwko Francuzom sięga początków ich obecności w tym kraju. W latach 30. i 40. XIX w. Francuzi zmagali się z ...
 • Drobna przestępczość w okupowanej Łodzi do 1917 roku w świetle praktyki sądowej i doniesień prasy (added: 2020-04-30) 

  Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W Łodzi pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej organy obywatelskie starały się utrzymać porządek w mieście. Do walki z drobną przestępczością początkowo stanęły komisje rozpoznawczo-pojednawcze, działające ...
 • Droga do zawodu sędziego w Księstwie Warszawskim (added: 2020-02-19) 

  Cichoń, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W studium przedstawiona została droga jaką pokonać musiała osoba, która zamierzała podjąć karierę jako sędzia w wymiarze sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego. Autor przedstawia proces kształcenia akademickiego kandydatów ...
 • Droga przebyta — czas niezmarnowany... (added: 2020-11-30) 

  Waniek, Danuta (Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Instytut Nauk Politycznych, 2017)
  "Droga Grażyno, słowa, które wybrałam na motto tego eseju zostały napisane ponad trzysta lat temu, przez nieco zapomnianą już poetkę - Elżbietę Drużbacką. W swym wierszu wypowiedziała myśl, która na przestrzeni ...
 • Dwa pierwsze wieki wolnomularstwa w Krakowie (added: 2014-07-16) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL (added: 2019-07-01) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Z wprowadzenia: "W latach 1990-1998 został wprowadzony samorząd terytorialny w jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jego praktyczne funkcjonowanie wzbudza szeroką dyskusję społeczną. Krytyce poddaje się ...
 • Dylemat praw człowieka we współczesnej dyplomacji Francji (added: 2019-04-10) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  This article discusses, focusing on the presidency of Nicolas Sarkozy, selected aspects of France’s foreign policy in the scope of human rights promotion. Human rights are now a permanent component of international ...
 • Dylematy tożsamości: stare i nowe konteksty socjalizacji (added: 2016-01-08) 

  Paleczny, Tadeusz; Pucek, Zbigniew; Karnat-Napieracz, Anna; Wantuła, Halina; Kovač Šebart, Mojca; Kozłowska, Anna; Ostafińska, Agnieszka; Wysocka, Ewa; Guzik, Agnieszka; Nieciuński, Stanisław; Olearczyk, Teresa; Stawiak-Ososińska, Małgorzata; Rokicki, Jarosław; Czapliński, Szymon; Porębski, Andrzej; Brzuska, Eugeniusz; Kociszewska-Panaszek, Małgorzata; Czech, Franciszek; Brataniec, Katarzyna; Siedlaczek, Karolina; Pawlica, Beata; Widawska, Edyta; Magoska, Maria; Bierówka, Joanna; Kožuh, Boris (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Dylematy współczesnego wychowania i edukacji (added: 2017-10-09) 

  Aksman, Joanna; Bocharova, Elena; Brzoza, Mariola; Burzyńska-Wentland, Lidia; Ciekot, Krystyna; Desedlova, Jaroslava; Gaweł, Anna; Gorloff, Elżbieta; Grzybowski, Romuald; Hitriuk, Wiera; Karapjetowa, Jelena; Kawula, Stanisław; Klasińska, Barbara; Kliś, Maria; Koczurko, Wasilij; Komorowska-Zielony, Alicja; Kowolik, Piotr; Kozłowska, Anna; Majsienia, Ludmiła; Oberuč, Jaroslav; Okraj, Zofia; Pabiańczyk, Anna; Ponomarjewa, Jelena; Rogalska-Marasińska, Aneta; Sikora, Justyna; Torowska, Joanna; Wantuła, Halina; Wroński, Ryszard; Wysocka, Ewa; Wysotjenko, Irina; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: Tematyka tomu koncentruje się wokół kluczowych problemów współczesnej oświaty i efektywnych sposobów ich przezwyciężania. Autorzy podjęli problemy dotyczące zagadnień metodologicznych, kontekstów wychowania ...
 • Dysertacja o prawie kryminalnym...; O wymiarze sprawiedliwości kryminalnej (added: 2015-07-09) 

  Czochron, Sebastian Jan Kanty (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Działalność drużyn egzekucyjnych w Polsce Ludowej (added: 2020-02-18) 

  Meler, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Artykuł poświęcony jest analizie organizacji i funkcjonowania systemu egzekucji kary śmierci w Polsce po II wojnie światowej i ich zależności od rozwiązań stosowanych przez NKWD. Przedmiotem analizy są kolejno kwestie ...
 • Działalność Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej w opinii prasy krakowskiej (1914-1918) (added: 2019-06-27) 

  Seniów, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zarówno historycy, jak i prasoznawcy nie zajmowali się opiniami prasy na temat osoby i działalności Józefa Piłsudskiego. Tymczasem różnego rodzaju czasopisma, ale głównie dzienniki, które stanowią doskonałe, choć ...
 • Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie (added: 2018-10-12) 

  Dąbrowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Izba była instytucją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie rozporządzenia Izba była instytucją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie rozporządzenia z 15 lipca 1927 r. W przeciwieństwie do innych ...
 • Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego 1815–1867 (added: 2018-09-20) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego była konsekwencją XIX- -wiecznej zmiany poglądów na cele i warunki wykonywania kary pozbawienia wolności. Idea nauczania osadzonych przestępców na ziemiach Królestwa ...
 • Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku (added: 2018-06-22) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Poziom bezpieczeństwa państwa zależy od konfiguracji systemu bezpieczeństwa światowego. Ważnym instrumentem kształtowania środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego jest dyplomacja wojskowa. Artykuł omawia wojskowe ...
 • Działania ONZ na rzecz rozwoju (added: 2019-05-20) 

  Ogonowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W ciągu 60 lat, jakie minęły od utworzenia przez koalicję antynazistowską Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat przeszedł głębokie przeobrażenia zarówno w sferze politycznej, społeczno-ekonomicznej, jak i ...