Now showing items 121-140 of 4873

  Title
  Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [1]
  Analiza ryzyka wystąpienia zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji [1]
  Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych [1]
  Analiza strategii wizerunkowej Opola w latach 2012–2017 [1]
  Analiza uchwałodawstwa rad gmin wprowadzającego strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych [1]
  Analiza wpływu migracji na zachorowalność na choroby zakaźne w Polsce [1]
  Analiza wpływu zmian kursu walutowego na inflację w Polsce za pomocą modelu VECM [1]
  Analiza zdolności procesu [1]
  Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi [1]
  Analysis of Facial Skin Temperature Changes in Acquaintance Comparison Question Test [1]
  Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development [1]
  Anarchistyczna Utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych? [1]
  Anarchizm 2.0 Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów [1]
  Andrzej Frycz Modrzewski a współczesne wyzwania edukacyjne [1]
  Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj. Rozważania o godności [1]
  Andrzej Frycz Modrzewski o zaufaniu społecznym [1]
  Andrzej Frycz Modrzewski Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej [1]
  Andrzeja Frycza Modrzewskiego koncepcja reformy prawa [1]
  Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN? [1]
  Anti-inflammatory properties of cantharellus cibarius from in vitro culture enriched in zinc [1]