Now showing items 101-120 of 138

 • Sprawa ekologicznej tożsamości (added: 2019-06-26) 

  Delorme, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Przyjmuje się, że autorem terminu „ekologia” - pojmowanego jako nazwa nauki 0 relacjach między organizmami, a ich środowiskiem - był Ernest Haeckel. Tak pojmowana ekologia bytowała z górą sto lat jako akademicka dyscyplina ...
 • Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Zięba, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Bezpośrednio po zjednoczeniu obu państw niemieckich w 1990 r., „nowa" Republika Federalna Niemiec, uwzględniając zmienione po zimnej wojnie uwarunkowania międzynarodowe, realizowała politykę bezpieczeństwa ...
 • Strategiczne powiązania organizacji w budowie kompetencji ekologicznych. (added: 2014-01-17) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Rozwój firm oparty o kompetencje ekologiczne przebiega w różny sposób, przy czym współczesne modele zarządzania eksponują znaczenie powiązań sieciowych – zarówno wewnątrz korporacji, jak i miedzy organizacjami. Również ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017 (added: 2017-09-29) 

  Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09)
 • Sustainable business – przydatność koncepcji w sytuacji kryzysu. (added: 2014-01-17) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  W sytuacji kryzysu globalnego powstaje pytanie o możliwość realizacji założeń sustainable business, w tym – uwzględniania aspektów ekologicznych. Wydaje się, że dla przedsiębiorstw, dla których czynnikiem budowy przewagi ...
 • Szwajcaria i Polska wobec problemu ruchu tranzytowego towarów - porównanie wybranych elementów polityki transportowej (added: 2019-06-19) 

  Swolkień, Olaf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Szwajcaria i Polska to dwa kraje położone na przecięciu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Dla obu państw ważnym zagadnieniem, nierzadko związanym ze zobowiązaniami międzynarodowymi, jest zorganizowanie ...
 • Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii (added: 2017-11-28) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: Zasadniczą treścią niniejszej pracy jest szczegółowa charakterystyka rozbudowanego zespołu elementów środowiska przyrodniczego Japonii, z uwzględnieniem charakteru i stopnia ich wpływu na różne dziedziny życia. ...
 • The Balanced Scorecard in achieving proecological business model (added: 2014-01-28) 

  Huszlak, Wojciech; Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • The Single Market of the European Union-achievements, problems and challenges (added: 2016-10-12) 

  Czermińska, Małgorzata (Hajdúböszörmény: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2016)
  The aim of this article is to discuss the main benefits of and problems with the creation of the EU single market and to indicate the main activities to eliminate the still existing barriers. The EU single market is the ...
 • Thom Mayne, Morphosis – dialog z naturą. Cornell Tech – Bloomberg Center w Nowym Jorku (added: 2020-01-23) 

  Banasik-Petri, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Budynek Bloomberg Center w Nowym Jorku został zaprojektowany przez zespół Thoma Mayne’a, Morphosis. Jest to obiekt unikatowy, ściśle zespolony z planem zagospodarowania wyspy opracowanym przez pracownię Skidmore, Owings ...
 • Transformacja ładu społecznego w Polsce a problem zdrowotności (na przykładzie Nowej Huty) (added: 2019-06-26) 

  Watson, Peggy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Do 1992 roku Polskę, podobnie jak i pozostałe kraje byłej strefy sowieckiej, charakteryzowała rosnąca umieralność osób dorosłych, a śmiertelność mężczyzn w Polsce była wyższa niż w którymkolwiek zachodnim ...
 • Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju (added: 2017-06-21) 

  Kapera, Izabela; Kühn, Gabriela; Alejziak, Bożena; Prylińska, Monika; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Krauz, Krystyna; Mroczka, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Zając, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "Celem tego opracowania jest przedstawienie udziału Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Analizie zostanie poddana koncepcja polskiej polityki bezpieczeństwa w kontekście zaangażowania Polski w misje ...
 • Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej (added: 2019-11-26) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The EU is the most active advocate of setting global ambitions and goals for climate protection. As a consequence, it belongs to the group of world leaders in energy transformation, implementing ambitious goals of reducing ...
 • Uwagi o rodzinie znaczeń pojęcia "ekologia" (added: 2019-06-26) 

  Wróblewski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Ditrich Birnbacher zwrócił uwagę, że „Ernest Haeckel, który w 1886 r. utworzył wyraz ‘ekologia’, nie mógł przepuszczać, że stanie się on jednym z odznaczających się najróżnorodniejszymi zabarwieniami polityczno-ideologicznymi ...
 • Uwzględnianie wymagań związanych z ochroną środowiska przy projektowaniu i realizowaniu inwestycji drogowych (added: 2018-10-15) 

  Banaszkiewicz, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł przedstawia i w miarę możliwości omawia przepisy polskiego prawa, które mają na celu zabezpieczenie potrzeb żywych elementów środowiska ludzkiego podczas projektowana i realizowania inwestycji drogowych. Jego celem ...
 • Wachstum und schulden in Europa (added: 2019-04-15) 

  Dauderstädt, Michael (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In the current debate on the Euro crisis, the received wisdom considers too much debt as the main cause. Profligate debtors, primarily governments, are supposed to be the culprits. Resolving the crisis requires therefore ...
 • Wielka unifikacja ekologiczna. Ecologia humana jako odpowiedź na kryzys ekologiczny (added: 2019-06-26) 

  Jaromi OFM Conv., Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Sytuacja globalnego kryzysu ekologicznego zainspirowała powstanie szeregu koncepcji podejmujących integralną analizę kwestii społecznych, technicznych, gospodarczych, przyrodniczych i etycznych w celu zbudowania nowych ...
 • Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10) (added: 2019-04-15) 

  Molendowski, Edward; Stanek, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article undertakes the topic of fiscal sustainability in the New EU Member States in the context of the recent economic crisis. Sharp falls in GDP lead to an increase of the basic indicator of fiscal sustainability: ...
 • Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom (added: 2019-06-26) 

  Curzydło, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozwój motoryzacji niesie negatywne skutki w postaci liniowego skażenia powietrza, wody, gleby i roślin, a w konsekwencji na drodze łańcucha troficznego zagraża zwierzętom i człowiekowi. Szkodliwe dla zdrowia są nie ...