Now showing items 1141-1160 of 4842

  Title
  Immer im kreis und kein schritt zuriick: Die EU zwischen externer Demokratiefórderung und interner Konsolidierung [1]
  Immigrants and Immigration - Below the Surface of the 2008 Election [1]
  Immigrants in the Second Generation: Challenge to the French Model of Integration [1]
  Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna [1]
  Impact of the COVID-19 Pandemic on Customs System and Customs Procedures in the European Union [1]
  Implementacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle prawa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia systemowe [1]
  Implementation of the idea of Community Police Forcesafter 1990 [1]
  Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa w Afryce północnej i w regionie Sahelu [1]
  Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM [1]
  Implikacje kryzysu i konfliktu ukraińskiego 2013-2015 dla bezpieczeństwa Polski [1]
  Implikacje kryzysu strefy euro dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE [1]
  Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji [1]
  Implikacje oraz wyzwania rozpadu państw dla stosunków międzynarodowych. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne w XXI wieku [1]
  Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 roku i masowego napływu nielegalnych uchodźców dla przemian wewnętrznych oraz roli Niemiec w Unii Europejskiej [1]
  Implikacje zmian na międzynarodowych rynkach energii-wybrane aspekty [1]
  Implikacje zwalczania terroryzmu międzynarodowego w Europie dla Polski [1]
  Important Aspects of Polygraph Examinations of Islamic Faith People [1]
  Improvement of life quality of the patients with rheumatoid arthritis with help of physical activity [1]
  Improving physical performance in children with congenital clubfoot [1]
  In memory of Roman Sławiński [1]