Now showing items 1081-1100 of 1232

 • Using ambidexterity in the ecological security management of organisations (added: 2023-01-27) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The main currents of research on ambidexterity in the context of organisational security with emphasis on the role of network links are indicated. The hypothesis that ambidexterity, using governance mechanisms, can support ...
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku (added: 2020-07-31) 

  Elak, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Polska jako jeden z wielu krajów dawnego bloku komunistycznego i członek Układu Warszawskiego przechodziła po II wojnie światowej dwa zasadnicze stany funkcjonowania na arenie międzynarodowej. Po pierwsze, będąc krajem ...
 • Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Głuszyńska, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Unia Europejska stoi w obliczu kolejnego, piątego rozszerzenia1. Przystąpienie do struktury unijnej nowego państwa oznacza jego podporządkowanie się regułom elitarnego i wymagającego klubu państw. Podporządkowanie się ...
 • Uwarunkowania procesów integracyjnych w Azji Wschodniej (added: 2019-05-13) 

  Trojnar, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Sygnały o współpracy krajów Azji Południowo-Wschodniej pojawiły się już po II wojnie światowej i były głównie związane z projektem rozwoju Mekongu. Procesy towarzyszące i kształtujące integrację w Azji ...
 • Uwarunkowania współczesnej polskiej polityki historycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (added: 2019-06-13) 

  Woźniczka, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polską politykę historyczną na Górnym Śląsku, będącą swoistego rodzaju walką o pamięć, ograniczają działania prowadzone przez Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) i mniejszość niemiecka, które przeciwstawiają własną politykę ...
 • Uwarunkowanie i perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Turcji w XXI wieku (added: 2018-07-04) 

  Stępniewska, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł poświęcony zmieniającym się uwarunkowaniom wewnętrznym Turcji oraz jej polityce zagranicznej od czasu przejęcia władzy przez konserwatywny obóz Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) z Recepem Tayyipem Erdoğanem ...
 • Vision of international relations in islamist ideology (added: 2016-06-23) 

  Zdanowski, Jerzy (Bloomsbury Publishing India, 2014)
  Islamism is one of the currents in the political thought of the Islamic world. It considers religion an ideology and uses it in political struggle. Its goal is to develop a model of socio-political development based on ...
 • W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN (added: 2015-05-20) 

  Cieśla, Michał
  Ze wstępu: "Inspiracją do napisania tej pracy był film pt. „Paragraph 175” opisujący prześladowania homoseksualistów w III Rzeszy. Uzasadnieniem podjęcia tej problematyki jest również fakt, że w polskiej literaturze nie ...
 • W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty (added: 2014-03-21) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The political culture in the Polish media coverage, due to its low level, is one of the most difficult issues in the public debate. Today, media culture (and the culture in media) is determined by the mutual behavior of ...
 • W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej (added: 2020-10-28) 

  Świerczyńska, Jowita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, 2019)
  Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji ...
 • W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-08) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Migration plays a central role in current global processes of economic, social and political change. And it is a major challenge for the EU and the Member States. This paper presents some of the changed policy environment ...
 • W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno ...
 • W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej (added: 2019-04-05) 

  Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The subject of the article are preparation works on the new EU external security strategy. The fi rst part of the analysis presented the assumptions and goals of the European security strategy of 12 December 2003 together ...
 • Walka informacyjna - przedsiębiorstwo - globalizacja (added: 2020-02-03) 

  Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Współczesne przedsiębiorstwa to dynamiczna i rozciągnięta w czasie aktywność. Rozwój organizacji gospodarczej oznacza właściwe funkcjonowanie systemu informacyjnego i jego walkę z analogicznym systemem (systemami) ...
 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...
 • Wartości polityczne (added: 2020-06-23) 

  Majchrowski, Jacek M.; Stoczewska, Barbara; Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Słowo od Rektora: "Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej - problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w ...
 • Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego (added: 2020-02-03) 

  Pilżys, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł rozpoczyna cykl tekstów podejmujących temat zarządzania kryzysowego w Polsce, w których autor przybliża istotę, znaczenie i strukturę organizacyjną oraz instytucje odpowiedzialne za właściwe działania w sytuacjach ...
 • Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście (added: 2019-05-13) 

  Szyszlak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Przeprowadzone na przełomie lat 80. i 90. XX w. zmiany w systemie gospodarczym, przede wszystkim odejście od zasady centralizmu, zaczęły szybko ujawniać słabości strukturalne, techniczne i ekonomiczne ...
 • Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007 (added: 2019-05-08) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The peaceful political change of 1989 and early 1990s opened a new chapter in the political history of Central and Eastern Europe. For the two following decades, the process of introducing and implementing democratic ...
 • What role can Stability Policing play in total defence and building resilience? (added: 2022-12-14) 

  Bonomi, Nicola; Bergonzini, Stefano (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Threats to peace, stability and human rights of states and civil societies are increasingly of a non-military nature and fending them off requires adopting innovative approaches. These encompass, first and foremost, ...