Now showing items 1061-1080 of 4842

  Title
  Grupy etniczne i mniejszości religijne w Indiach. Jedność wielości w konflikcie i współpracy [1]
  Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej [1]
  Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej [1]
  Grywalizacja : wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi [1]
  Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne [1]
  Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników [1]
  Grywalizacja-wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z " Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich [1]
  Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine [1]
  Guiding Principles and Benchmarks for The Conduct of Validity Studies of Psychophysiological Veracity Examinations Using the Polygraph [1]
  Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje [1]
  Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. ciągłość czy zmiana? [1]
  Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE [1]
  Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2 [1]
  Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych [1]
  Habitat - idea, sztuka, filozofia [1]
  Halal Pig, czyli tożsamość brytyjskich muzułmanów po 11 września 2001 roku [1]
  Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy [1]
  Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski [1]
  Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski [1]
  Harpa – islandzki eksperyment [1]