Now showing items 1041-1060 of 1176

 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...
 • Wartości polityczne (added: 2020-06-23) 

  Majchrowski, Jacek M.; Stoczewska, Barbara; Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Słowo od Rektora: "Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej - problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w ...
 • Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego (added: 2020-02-03) 

  Pilżys, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł rozpoczyna cykl tekstów podejmujących temat zarządzania kryzysowego w Polsce, w których autor przybliża istotę, znaczenie i strukturę organizacyjną oraz instytucje odpowiedzialne za właściwe działania w sytuacjach ...
 • Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście (added: 2019-05-13) 

  Szyszlak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Przeprowadzone na przełomie lat 80. i 90. XX w. zmiany w systemie gospodarczym, przede wszystkim odejście od zasady centralizmu, zaczęły szybko ujawniać słabości strukturalne, techniczne i ekonomiczne ...
 • Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007 (added: 2019-05-08) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The peaceful political change of 1989 and early 1990s opened a new chapter in the political history of Central and Eastern Europe. For the two following decades, the process of introducing and implementing democratic ...
 • What shall become of the European Union? (added: 2019-06-29) 

  Grawert, Rolf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich ...
 • Whence virtue? Whence justice? Whence morality? America and modernity (added: 2019-04-29) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "The United States is a quintessentially modern nation, in fact the first modern nation in history. In America all the problems of modernity happened first, and all the answers to the problems encountered have been tried ...
 • Wielkie wybieranie (added: 2019-05-08) 

  Rybkowski, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Raz na cztery lata świat amerykańskiej polityki przeżywa szczególne chwile – w poniedziałek po pierwszym wtorku listopada Amerykanie wybierają prezydenta. Wprawdzie różnego rodzaju i równie ważne wybory odbywają się ...
 • Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany (added: 2019-05-20) 

  Porębski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa ...
 • Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego (added: 2019-05-27) 

  Cywa-Fetela, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Dzisiejsze media masowe stały się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Posiadają szczególną moc oddziaływania i kształtowania nie tylko nastrojów społecznych, ale także wpływają na kształtowanie poglądów, szczególnie ...
 • Will TPP undermine the multilateral trading system? (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
  A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at the multilateral level. Finding a common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their ...
 • With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Nonprofit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police (added: 2020-02-03) 

  Elekes, Edit (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiele elementów składa się na powstanie skutecznej, odnoszącej sukcesy organizacji. Pierwszym z nich jest zarządzanie, w którym uwzględnia się narzucane organizacji - w tym przypadku: policji - przez społeczeństwo i ...
 • Wizerunek jako element komunikowania politycznego. Analiza przypadku Samoobrony RP (added: 2018-08-22) 

  Balcer, Wiktor (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Wizerunek kobiety aktywnej politycznie (added: 2019-06-24) 

  Sznajder, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Wraz z upadkiem systemu komunistycznego Polska otworzyła się na Zachód. Rozpoczął się proces demokratyzacji, obejmujący każdą sferę życia społecznego. Zasadnicze zmiany dotyczyć miały także życia politycznego, miały ...
 • Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej (added: 2019-06-24) 

  Kasińska-Metryka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Współczesna demokracja liberalna bywa coraz częściej nazywana „mediokracją”, demokracją zmarketingowaną lub teledemokracją. Nie bez racji mówi się o scenie czy też arenie politycznej, a sami politycy to po prostu aktorzy ...
 • Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Strutyński, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polityka jest jednym z wymiarów życia społecznego. Konstruowaniem pożądanego ładu politycznego kraju, krytyką panującego ustroju bądź jego elementów, zajmują się partie polityczne oraz inne podmioty życia społecznego. ...
 • Wizualne migracje: refleksje o metodzie i braku metod w wizualnych badaniach nad doświadczeniem imigracyjnym (added: 2017-09-02) 

  Grzonka, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This paper is a an anthropological and methodological impression about the production of a cultural knowledge grounded in the different types of a visual data. The purpose of this paper is to highlight a potential of ...
 • Wojna handlowa USA–ChRL i jej konsekwencje (added: 2020-10-05) 

  Żukrowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Signals of coming trade war between USA and China could be seen in slogans stated in the presidential campaign in 2017. In 2018 the US administration guided by president Donald Trump moved from slogans to action concerning ...
 • Wojna pamięci. Stosunki francusko-algierskie po 1962 roku (added: 2019-04-25) 

  Kasznik-Christian, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "W polityce pamięci prowadzonej po II wojnie światowej, Francja wyznawała zasadę zgody narodowej, przypieczętowanej w 1953 r. amnestią. Miała ona pozwolić zapomnieć o wewnętrznym konflikcie, który podzielił Francuzów – ...
 • Wojna w Syrii a bezpieczeństwo Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (added: 2019-04-11) 

  Malantowicz, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The civil war in Syria lasts over two years and its progressing escalation indicates that its quick solution is far from being feasible. It causes numerous repercussions not only for Syria itself – by war damage and ...