Now showing items 1001-1020 of 4842

  Title
  Funkcjonowanie psychospołeczne Dorosłych Dzieci Alkoholików (na przykładzie sondy internetowej i analizy indywidualnych przypadków) [1]
  Funkcjonowanie regestrów sądowych w świetle memoriałów i rezolucji Rady Nieustającej w II połowie XVIII wieku [1]
  Funkcjonowanie urzędów gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 [1]
  Gaijin: Cudzoziemcy w Japonii [1]
  Gallbladder duplication with Gallstone migration. A case report and literature review [1]
  Gamification Mechanisms in Distance Learning [1]
  Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach [1]
  Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV–XVIII wieku [1]
  Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne szansą poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w miastach [1]
  Gazociąg Północny a bezpieczeństwo energetyczne Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego [1]
  Gdy wycieczka do czeskiej Pragi kończy się na prawym brzegu warszawskiej Wisły, czyli o deregulacji dostępu do zawodu z perspektywy przewodników miejskich [1]
  Gender in politics. Prospects and recommendations [1]
  Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym: na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [1]
  Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego [1]
  Gender w polityce - perspektywy i rekomendacje [1]
  Generalizacje w rozumowaniach dowodowych [1]
  Geneza i istota średniowiecznego obywatelstwa miejskiego na zachodzie Europy. Przyczynek do badań dziejów obywatelstwa państowego [1]
  Geneza i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie prywatnym [1]
  Geneza oraz ewolucja wykładni art. 57 Prawa energetycznego [1]
  Geneza przepisów o dożywociu małżeńskim w projektach kodyfikacyjnych II połowy XVIII w. Zarys problemu [1]