Now showing items 961-980 of 4842

  Title
  Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. XLVIII [1]
  Foremost Changes in Polygraph in Last 100 Years [1]
  Forensic examination of memory traces Part 1 [1]
  Forensic Examination of Memory Traces Part 2 [1]
  Foresight w logistyce bezpieczeństwa [1]
  Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej [1]
  Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rowieśników. Sposoby zapobiegania [1]
  Formy szkolenia obronnego a ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
  Fortyfikacje i linie bezpieczeństwa wzniesione przez Izrael po 1967 roku [1]
  Foto-obrazy architektury: Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę [1]
  Fotogrametryczna ocena postawy ciała osób ze skoliozą [1]
  Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców [1]
  Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku [1]
  Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiegiej dekady XXI w. [1]
  Francja wobec partnerstwa transatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI w. [1]
  Francja wobec wyzwań energetyczno--klimatycznych u progu trzeciej dekady XXI wieku [1]
  Friendly practices in global business and Polish conditions [1]
  From a Rigid Cover to an Elastic One Via a Blanket too Short. An Adaptive Polygraph Approach [1]
  From christ-haunted region to anomic anyplace: Religion in the 20th century south [1]
  From Enduring to Development. Trump’s foreign policy and Central and Eastern Europe [1]