Now showing items 61-80 of 88

 • Polska w OBWE (added: 2021-03-17) 

  Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In the first years after the beginning of democratic transition in 1989, Poland continued its involvement in the Conference on Security and Co-operation in Europe, which in 1995 was renamed the Organization for Security ...
 • Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego (added: 2014-07-05) 

  Majchrowski, Jacek M.; Serczyk, Władysław A.; Sulowski, Stanisław; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Lasoń, Marcin; Mazurek, Kamila; Bojenko-Izdebska, Ewa; Bonusiak, Andrzej; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Wojcieszak, Łukasz; Pluciński, Eugeniusz M.; Kastory, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Prawicowy populizm w Polsce jedną z barier na drodze do poprawy stosunków Polsko-Rosyjskich (added: 2019-04-23) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Stosunki polsko-rosyjskie są funkcją wielu determinant wewnątrzpolskich, wewnątrzrosyjskich oraz międzynarodowych uwarunkowań, w tym ewolucji polityki Stanów Zjednoczonych i największych państw Europy ...
 • Rosja - OZN: główne kierunki współpracy (added: 2019-05-20) 

  Teterska, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych Związek Radziecki, (obecnie Rosja) aktywnie współpracuje z państwami wchodzącymi w jej skład, w różnych sektorach i na wielu płaszczyznach. W ciągu minionych 60 ...
 • Rosja a terroryzm (added: 2020-01-29) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Autor w artykule podjął próbę charakterystyki podłoża współczesnego terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W jego opinii do rozwoju tego fenomenu przyczyniły się wyznaczniki kulturowo-polityczne, ideologiczne oraz ...
 • Rosyjska „geopolityka rurociągów" dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR (added: 2020-01-28) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W grudniu 2011 r. minęła 20. rocznica rozpadu ZSRR. Na ile zmieniła się polityka i strategia energetyczna Rosji po 20 latach transformacji polityczno-gospodarczej? Jakie są nowe cele polityki energetycznej Rosji w drugiej ...
 • Rosyjsko-Chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą (added: 2019-04-02) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Rosyjsko-chińską kooperację na akwenach morskich postrzegać należy w kontekście prób ograniczania amerykańskich możliwości kontroli globalnych szlaków transportowych. Jej celem jest przeciwdziałanie amerykańskim możliwościom ...
 • Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (added: 2017-11-28) 

  Kraj, Kazimierz; Molo, Beata; Kotulewicz, Karolina; Małyszko, Monika; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Kozanecka, Maria; Sroka, Łukasz Tomasz; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Pluciński, Eugeniusz M.; Bainczyk, Magdalena; Sabik, Aleksandra; Ustrzycki, Mirosław; Owczarek, Lidia; Mydel, Rajmund; Kapera, Izabela; Suprynowicz, Ilona; Glavanovics, Andrea (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Stan i wyzwania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Białorusi (added: 2019-04-30) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Białoruś zajmuje niezwykle istotne miejsce w polityce zagranicznej zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Unii Europejskiej, dążącej do stworzenia bezpiecznego pierścienia krajów partnerskich na swoich zewnętrznych ...
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w. (added: 2016-06-29) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w. (added: 2019-04-02) 

  Kwieciński, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Chiny i Rosję łączy wspólne pragnienie ustanowienia świata multipolarnego. Na początku XXI w. ma miejsce polityczne i gospodarcze zbliżenie pomiędzy obu krajami w wielu dziedzinach: handlu, sektorze energetycznym oraz w ...
 • Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie (added: 2020-03-30) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO W związku z zainteresowaniem problematyką poruszaną w Szkicach z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych (Kraków 1999) i wyczerpaniem się nakładu wydania pierwszego, ...
 • Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności (added: 2021-03-17) 

  Kęsek, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In this article, the author characterizes Eurosceptic tendencies in Ukraine after 2014. Describes the main political forces that use this discourse to strengthen their political position. The text also includes the ...
 • Terrorism in the Russian Federation: Fear and Threat or Tool and Opportunity? (added: 2021-08-30) 

  Strzelecki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Federacja Rosyjska boryka się ze zjawiskiem terroryzmu od trzech dekad, tj. od chwili jej powstania jako samodzielnego państwa wyłonionego po rozpadzie Związku Radzieckiego. Spektakularne zamachy terrorystyczne, chociaż ...
 • The Influence of the Conflict in Ukraine (2014–2018) on Germany’s Relations with Russia (added: 2019-09-24) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Po zjednoczeniu Niemiec, rządy Republiki Federalnej forsowały politykę strategicznego partnerstwa z Rosją, szczególnie w obszarze gospodarki. Dopiero rząd A. Merkel w większym stopniu zaczął zwracać uwagę na łamanie praw ...
 • The principles of sanitary and epidemiological restrictions of artificial ultraviolet rays emanation in sun parlors (added: 2014-04-25) 

  Akymenko, V.Y.; Yarygin, A.V.; Khodakovskaya, V.A.; Avramenko, L.M.; Grygus, Igor (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Was conducted analytical overview of existing principles regulating the usage of artificial ultraviolet emission in solariums in Russian Federation, Republic of Belarus, and also of the integrating recommendations of the ...
 • Turcja i Rosja wobec problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w drugiej dekadzie XXI w. (added: 2019-04-02) 

  Stępniewska, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Bliski Wschód doświadcza obecnie całkowitej przebudowy, która może odmienić zasady wojny, pokoju oraz stabilności nie tylko w ramach regionu, ale również całego globu. Głównymi reżyserami tych zmian są prezydent Władimir ...
 • Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej (added: 2017-07-11) 

  Stoczewska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Ze wstępu: Konstrukcja monografii oparta została na kryterium chronologiczno-tematycznym. Praca składa się z dwóch części podzielonych na jedenaście rozdziałów, bibliografii i indeksu nazwisk. Pewnego uzasadnienia ...
 • Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku (added: 2018-04-30) 

  Masiarz, Władysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Pierwsze 4 rozdziały pracy przedstawiają historię Wierszyny na tle dobrowolnej kolonizacji Syberii na początku XX w. Najwięcej kłopotów sprawiało opisanie rosyjskiej kolonizacji Syberii w końcu XIX i na początku XX w., ...
 • Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce (added: 2019-04-02) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie stanowisk Rosji i Chin wobec Arktyki, obszaru rozciągającego się wokół Bieguna Północnego. Analizie poddano zarówno strategię działania, jak i narzędzia stosowane przez te dwa państwa ...