Now showing items 61-80 of 138

 • Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa (added: 2019-05-24) 

  Wyligała, Helena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w Niemczech w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa tego kraju. Analizą objęta została treść, proces tworzenia, monitorowania i ewaluacji ...
 • Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach (added: 2019-05-23) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł przedstawia zmiany w ramach polityki środowiskowej w Chinach i fundamentalny rozwój w strukturze energetycznej w perspektywie 2020 r. W pracy przyjęto dwa założenia. Pierwsze, rozwój niskoemisyjny, oparty na ...
 • O naturalności rzek (added: 2019-06-26) 

  Zubek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...) "Rzeka wiele znaczy w krajobrazie. I sama jest krajobrazem. I to nie tylko taka rzeka, która wielka jest jak morze, której szerokość mierzymy kilometrami. Przecież nawet mały strumyk ściąga uwagę. Przykuwa wzrok. ...
 • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2014-09-06) 

  Chodyński, Andrzej (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  Zaprezentowano rozwój pojęcia jakości ekologicznej poczynając od ogólnego pojęcia jakości do miejsca jakości ekologicznej w koncepcji TQEM (Total Quality Environmental Management). Zwrócono uwagę, że jakość ekologiczna ...
 • Od PPZ do Zielonych 2004, czyli polscy Zieloni w sferze polityki instytucjonalnej (added: 2019-06-26) 

  Tkaczewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Niemieccy Zieloni dawno zamienili swetry na garnitury. Już w czwartym roku swego istnienia weszli do parlamentu. Obecnie, jako Sojusz 90’/Zieloni, są członkami koalicji rządzącej. Ilość „zielonych” posłów w Parlamencie ...
 • Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw. (added: 2014-01-15) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszej monografii jest problematyka proaktywnego rozwoju przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na rolę odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw jako czynnika tego rozwoju. ...
 • Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich (added: 2019-05-24) 

  Tomala, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podatek ekologiczny jest świadczeniem pieniężnym, którego podstawą jest jednostka naturalna pewnego zjawiska, które wywiera szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Podstawową funkcją tego podatku powinna być funkcja ...
 • Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion (added: 2020-02-04) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The article presents a selected issues concerning the organization and functioning of legislative bodies and their decision-making, opinion-giving and consultative competences as well as those related to delegation ...
 • Otoczenie Polski i Niemiec w kontekście polityki bezpieczeństwa w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Sieg, Hans Martin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Od zakończenia zimnej wojny wyzwania polityki bezpieczeństwa zmieniły się fundamentalnie zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. W efekcie tego stanu doświadczenia ż konfliktami zbrojnymi; które oba te ...
 • Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne (added: 2016-11-10) 

  Filipek, Józef; Kaźmierczyk, Stanisław; Jaskiernia, Jerzy; Merezhko, Oleksandr; Pieniążek, Marcin; Stadniczeńko, Stanisław L.; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Kilian, Stanisław; Kuciński, Jerzy; Stoczewska, Barbara; Leśniak, Małgorzata; Kurkiewicz, Jolanta; Sozańska, Dominika; Arnold, Udo; Szlachta, Bogdan; Włudyka, Tadeusz; Cziomer, Erhard; Grzybowski, Marian; Karp, Janusz; Bednarz, Andrzej; Bębenek, Marian; Chodyński, Andrzej; Smutek, Halina; Żabicka-Kłopotek, Monika; Ślęzak, Piotr; Szewczyk, Ryszard; Szumpich, Stanisław; Huczek, Marian; Szmyd, Jan; Poździoch, Stefan; Barnes, Pamela; Glušac, Danijela; Barnes, Ian; Cherino, Cristina; Molo, Beata; Paterek, Anna; Brataniec, Katarzyna; Bieniek, Mieczysław; Lasoń, Marcin; Hofreiter, Ladislav; Lelito, Ryszard; Stęplewski, Bogumił; Pluciński, Eugeniusz M.; Czermińska, Małgorzata; Drewry, David J.; Majchrowska, Elżbieta; Ostrowska, Barbara; Michalczyk, Tadeusz; Węcławowicz, Tomasz; Ryland, Diane; Krstić, Bojan; Paszek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3 Architektura a natura (added: 2020-01-23) 

  Kosiński, Wojciech; Stec, Barbara; Banasik-Petri, Katarzyna; Urbańska, Marta A.; Malec-Zięba, Emilia; Loegler, Romuald Maksymilian; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "W dobie kryzysu klimatycznego, 27 lat po ogłoszeniu „Agendy 21” w Rio de Janeiro, problemy związane z ochroną środowiska i ekspansywną postawą człowieka wobec natury pozostają nierozwiązane. Przyjęte dokumenty ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2004 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-07-14) 

  Delorme, Andrzej; Watson, Peggy; Łabno, Zbigniew; Ślipko, Tadeusz; Lisicka, Halina; Tkaczewska, Magdalena; Posłuszna, Elżbieta; Jaromi, Stanisław; Wróblewski, Zbigniew; Fiut, Ignacy S.; Okraska, Remigiusz; Bonenberg, Marek; Morzyniec, Alicja; Trembecki, Adam Stefan; Poller, Tomasz; Lipka, Piotr; Kościk, Bogdan; Kowalczyk-Juśko, Alina; Kościk, Kajetan; Skrzypek, Mieczysław; Gronowicz, Jan; Curzydło, Józef; Kuropka, Józef; Zubek, Stanisław; Markowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. (added: 2014-01-14) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jest współcześnie rozpatrywana z punktu widzenia możliwości budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W szczególności istotną rolę odgrywają zachowania ponadstandardowe, ...
 • Pojęcie i klasyfikacja strat społecznych i gospodarczych z tytułu degradacji środowiska (added: 2019-06-26) 

  Lipka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego wywołuje skutki bezpośrednie, takie jak: zmiany jakościowe oraz ilościowe wody, gleby, powietrza, zasobów biotycznych, rzeźby terenu i krajobrazu, a także skutki pośrednie w postaci ...
 • Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z zasadniczych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Rosnące wyzwania związane z zagrożeniami, które niosą ze sobą międzynarodowe ...
 • Polifenole roślinne i ich rola w medycynie (added: 2019-06-19) 

  Cierniak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "Dane epidemiologiczne wskazują na bezpośrednią zależność między wielkością spożycia warzyw i owoców a redukcją ryzyka chorób degeneracyjnych, w szczególności nowotworów [1]. Sposób żywienia współczesnego ...
 • Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu zadłużenia strefy euro (added: 2019-04-15) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This article is an attempt to show the factors which influence present policy of European Union developing cooperation and the prospects of reinforcing the coordination of actions of the individual membership countries ...
 • Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego (added: 2019-05-14) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza państwa do wielu różnokierunkowych działań, zarówno w wymiarze unilateralnym, jak i wielostronnym. Nie tylko wyzwania i zagrożenia o charakterze ...
 • Polska i Niemcy wokół głównych kontrowersji w relacjach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "W literaturze politologicznej zakres treściowy terminów: „stosunki transatlantyckie”, „relacje transatlantyckie” czy „współpraca transatlantycka” nie jest jednoznacznie określony. Można wskazywać na ...