Now showing items 661-680 of 1044

 • Reformy Józefa II (1780–1790) a rządy prawa (added: 2020-02-19) 

  Moras, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article presents the concept of execution of power and attitude of Josef II to reforms, focusing on selected administrative, court, and civic reforms. The new concept of legislation is explained together with the ...
 • Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1a) (added: 2014-02-21) 

  Grodziski, Stanisław; Dziadzio, Andrzej; Tłokiński, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1b) (added: 2014-02-21) 

  Zabłocki, Jan; Wyrwińska, Karolina; Walachowicz, Jerzy; Małecki, Marian; Halberda, Jan; Uruszczak, Wacław; Widacki, Jan; Łaszewski, Ryszard; Szafrański, Wojciech; Kwiecień, Marcin; Malec, Dorota; Tarnowska, Anna; Stoczewska, Barbara; Szpoper, Dariusz; Łazuga, Waldemar; Kruszewski, Tomasz; Maciejewski, Tadeusz; Lityński, Adam; Bryk, Andrzej; Czajowski, Jacek; Grzybowski, Marian; Gnela, Bogusława; Czaja-Hliniak, Irena; Fiedorczyk, Piotr; Stus, Marek; Majchrowski, Jacek M.; Kallas, Marian; Biernat, Tadeusz; Filipek, Józef; Stolleis, Michael; Kostecki, Apoloniusz; Carby-Hall, Joseph R.; Grawert, Rolf; Kundoch, Harald G.; Pluciński, Eugeniusz M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Regnare Gubernare Administrare: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa (t. 2) (added: 2014-02-21) 

  Ptak, Marian J.; Mikołajczyk, Marian; Naworski, Zbigniew; Organiściak, Wojciech; Cichoń, Paweł; Dąbrowski, Przemysław; Janicka, Danuta; Korobowicz, Artur; Smyk, Grzegorz; Zarzycki, Zdzisław; Wrzyszcz, Andrzej; Bereza, Arkadiusz; Nowakowski, Michał; Lewandowska-Malec, Izabela; Szlachta, Bogdan; Palmirski, Tomasz; Reszczyński, Jarosław; Święcicka, Paulina; Jaskólski, Michał; Chojnicka, Krystyna; Koredczuk, Józef; Przygodzki, Jacek; Witkowski, Wojciech; Redzik, Adam; Lubelski, Marek; Olszewski, Henryk; Sondel, Janusz; Kurczewska, Kamila; Pomianek, Tadeusz; Dyduch, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa. Wybrane zagadnienia (added: 2018-10-03) 

  Ożóg, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest analiza unormowań prawnych regulujących problematykę duszpasterstwa w placówkach leczniczych w okresie PRL w kontekście wybranych zagadnień z zakresu źródeł prawa. Autor charakteryzuje poszczególne ...
 • Rejestrowe prawa rzeczowe w pojazdach mechanicznych w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 roku (added: 2019-07-01) 

  Hładij, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Problematyka rejestrowych praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych, a szerzej rejestrowych praw rzeczowych w ogólności, była dość często dyskutowana w okresie międzywojennym. Wiązało się to z faktem rozwoju gospodarczego, ...
 • Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych (added: 2020-01-29) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W artykule poruszono doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej zdobyte przez polskich żołnierzy w operacjach pokojowych W okresie zimnej wojny miały one charakter sporadyczny i nie stanowiły głównego nurtu prowadzonych ...
 • Relacje miasto–wieś w lokacyjnych procesach osadniczych na obszarze Małopolski (2. poł. XIII–XIV wiek). Urbanistyka i architektura (added: 2021-06-24) 

  Krasnowolski, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W studiach nad średniowiecznymi lokacyjnymi układami urbanistycznymi i ruralistycznymi w Małopolsce ważne są relacje między miastem a wsią, zwłaszcza: adaptowanie przez miasto fragmentu wsi z kościołem (il. 1); „wchłonięcie” ...
 • Religion and american foreign policy: Contesting the obvious (added: 2019-04-16) 

  Domaradzki, Spasimir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  From introduction: "The role of religion in U.S. foreign policy is a very complex issue. Dependent on the personal attitude of the researcher, religion can play a major or secondary role in analyzing the process of shaping ...
 • Religion and America’s politics of peoplehood (added: 2019-04-29) 

  Smith, Rogers (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "During my first year of graduate school in 1975, Professor Harvey C. Mansfield led a discussion section for graduate students in a survey course on the history of political thought. There he argued that there was a “hole ...
 • Religion and religiosity in The United States (added: 2019-04-17) 

  Młodzianowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Considering the lack of attention paid to religious topics in European popular journalism and scholarly magazines, the noticeable interest in religiosity and passionate discussions on the issue in the United States is ...
 • Religion, religious freedom, and the american politicial tradition (added: 2019-04-16) 

  Leo, Leonard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Throughout American history, many of our nation’s leaders and citizens have believed that the United States is an exceptional nation. The roots of American exceptionalism run deep, as far back as the early 17th century ...
 • Religious motivations for work ethics. The american case (added: 2019-04-29) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  From Initial Remarks: "At first glance, everything is obvious. Work after all belongs to the specific forms of human activity towards which no contemporary religion remains indifferent. Yet the question begins to become ...
 • Renewing Strategie Transformation in Asia - Pacific (added: 2019-05-14) 

  Liu, Fu-Kuo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  From introduction: "The year 2005 began with a series of attempts for a strategie new modelling in East Asia. The US President George Bush has been well into his second term and started to shape up a new regional strategie ...
 • Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945–2020 (added: 2021-03-17) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Disputes between Poland and Germany over historical events have been a characteristic feature of the relations between the two countries in the last thirty years, though they have been present with varying intensity. One ...
 • Reprezentacje przestrzeni miejskiej w fotografi i powietrznej jako narzędzia badawcze w edukacji architektonicznej (added: 2021-06-24) 

  Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Fotografia powietrzna oraz jej rozwój w kierunku teledetekcji lotniczej i satelitarnej stworzyły nowe narzędzia badań nad architekturą i urbanistyką. W połączeniu z technikami informatycznymi przyczyniły się do powstania ...
 • Republika Federalna Niemiec–Chińska Republika Ludowa (added: 2021-03-17) 

  Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The feature of the relationship between Germany and China are strong dynamics and large scope. Its impact on the transformations of the global order is huge and increasing. The balance of economic power between them has ...
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym (added: 2017-06-13) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem publikacji jest opisanie rozwoju RSW w czasach PRL, analiza jej roli w systemie medialnym i politycznym Polski „realnego socjalizmu”, w tym skutków traktowania prasy jako narzędzia do realizacji własnych partykularnych ...
 • Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (added: 2018-10-12) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W XIX w. w wielu europejskich kodeksach karnych, w tym także w Królestwie Polskim, kara więzienia stała się sankcją podstawową. W obliczu tych zmian w Królestwie Polskim rozpoczęła się szeroka dyskusja dotycząca reformy ...
 • Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu (added: 2019-06-17) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Tekst jest próbą przedstawienia stosunku polskich ruchów rodzimowierczych (neopogańskich) do polityki i uczestnictwa w życiu publicznym. Nie jest to obraz całościowy, autor starał się nakreślić zasadnicze linie podziału, ...