Now showing items 461-480 of 1232

 • Military leadership: case studies (added: 2022-12-14) 

  Halicka, Barbara; Ostolski, Paweł Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The purpose of this article is to draw the reader’s attention to the research problems of military leadership that are identified at the lowest levels of command in the Armed Forces of the Republic of Poland. The authors ...
 • Military Music Education in Russia (added: 2019-12-17) 

  Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W artykule omówiono historię i teorię rosyjskiego wojskowego kształcenia muzycznego. Początki rosyjskiej edukacji wojskowej sięgają Imperium Rosyjskiego, a jej ewolucja nastąpiła w czasach ZSRR i trwa nadal. Ukazano, że ...
 • Military Service of Homosexuals in the American Army: A Scene of the Culture War (added: 2020-01-28) 

  Woda, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Aktualnie toczy się dyskusja o tożsamości nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Równocześnie specjaliści z obu tych obszarów tematycznych posługują się terminem „zarządzanie bezpieczeństwem". Problematyka ...
 • Mind the gap: The New Culture Wars (added: 2019-04-10) 

  Kołakowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Autorka stawia pytanie, czy możliwe jest zracjonalizowanie dyskursu o wojnach kulturowych w taki sposób, aby krańcowa polaryzacja opinii została zredukowana do zrównoważonego dyskursu akademickiego. Zastanawia się także, ...
 • Miny jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata (added: 2020-02-03) 

  Szot, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł omawia problem, jakim jest zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata wynikające z użycia w konfliktach zbrojnych min przeciwpiechotnych. Analizuje powyższe zagrożenie (a właściwie zagrożenia) w aspekcie ...
 • Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie (added: 2019-06-13) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Historia i polityka – polityka i historia tworzą nierozerwalny związek, ujawniający się z różną siłą w wybranych nurtach myśli politycznej. Wzajemnych relacji między nimi poszukiwać należy w dwóch aspektach: historycznej ...
 • Mitologizacja historii: A. G. Choron (1907–1972) i jego ideologia (added: 2019-04-23) 

  Vater, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Adolf Gurewicz, znany również jako Adja Gur Choron, to ideolog jednego z najbardziej zaskakujących ruchów polityczno-kulturowych Izraela w XX w. – Komitetu Konsolidacji Młodzieży Hebrajskiej (Hawaad ...
 • Mity założycielskie – mity polityczne. Ich znaczenie w procesie kształtowania współczesnych podziałów społecznych (added: 2019-06-07) 

  Waniek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The author of the article examines the essence of the “founding myth” concept and analyses its role in legitimizing the power in the III RP. She reconstructs the theory basing upon Polish and international scientifi c ...
 • Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej : (1922-1939) (added: 2018-06-11) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Prezentowana monografia jest dalszym ciągiem refleksji autora nad dziejami parlamentarnymi mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Pierwsza część rozważań, ukazująca początkowe lata polskiej legislatywy, ...
 • Model interpretacji przemian tożsamości narodowej (added: 2019-06-13) 

  Ostafińska-Konik, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Oblicze współczesnego świata kształtowane jest przez wiele różnych czynników. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują procesy globalizacyjne. Dobitnie świadczą o tym kierunki dociekań nauk społecznych oraz wzmożone ...
 • Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014 Studium politologiczne (added: 2020-07-20) 

  Piotrowski, Paweł (2019)
  Ze wstępu: "Polityka społeczna w swoim podstawowym założeniu pełni funkcje związane z zabezpieczeniem całego społeczeństwa, w postaci zapewnienia pomocy materialnej, prawnej i aktywizacyjnej (co dotyczy wyjścia z biedy, ...
 • Modernizacja a świat arabski (added: 2014-10-27) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Moralność i niemoralność: szkice o polityce i społeczeństwie (added: 2020-11-06) 

  Borkowski, Robert; Galarowicz, Jan; Siciński, Michał; Śliwiński, Piotr; Regiewicz, Adam; Pawlak, Justyna; Piróg, Tomasz; Zwoliński, Andrzej; Stojkow, Maria; Zuchowska-Skiba, Dorota; Majcherkiewicz, Tatiana; Czerwińska, Ewa (Wydawnictwa AGH, 2005)
  Słowo wstępne: "W naukach społecznych moralność i niemoralność możemy rozpatrywać w trzech -kładach odniesienia, inaczej mówiąc, na trzech poziomach strukturalnych: - w życiu jednostek, - w życiu publicznym, - w wymiarze ...
 • Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej (added: 2014-07-15) 

  Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010-09)
  Od kilku lat Polacy mają możliwość przekazywania 1% swojego podatku organizacjom o statusie organizacji pożytku publicznego. Liberalizacja przepisów dotycząca przekazywania 1% podatku, którą wprowadzono 3 lata temu, ...
 • Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Czarny, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Życie polityczne nie znosi próżni. Trudno się więc dziwić, że po rozpadzie ZSRR na jego terytorium coraz to dochodzi do sporów, a nawet konfliktów „starych sąsiadów”, dziś już samodzielnych podmiotów prawa ...
 • Możliwości współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy (added: 2018-08-16) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The objective of the article is to indicate similarities as well as discrepancies between the Polish and German governments’ stands on the crisis and conflict in Ukraine. The author tries to respond to the question: What ...
 • Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century (added: 2019-09-24) 

  Dobosz-Dobrowolska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Zmiana paradygmatów definiujących politykę zagraniczną głównych ośrodków siły: USA, Rosji i Chin, wraz z następującym po niej przekształceniem stosunków pomiędzy tymi mocarstwami wpłynęły determinująco na układ relacji ...
 • Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 – marzec 2019) (added: 2019-09-24) 

  Kruk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Celem artykułu jest analiza działalności Heiko Maasa w pierwszym roku sprawowania urzędu ministra spraw zagranicznych Niemiec. Polityk prezentował się jako zwolennik multilateralizmu (z określonymi normami, porozumieniami ...
 • Muzułmanie w świecie zachodnim. Stare i nowe tożsamości (added: 2019-05-13) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Obecność skupisk muzułmanów w świecie zachodnim nie jest zjawiskiem nowym. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej migrowali do Europy i USA od dawna i z wielu powodów, tak samo jak czynili to mieszkańcy Afryki ...
 • Myśl i polityka: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu T. 1b (added: 2014-02-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Filipek, Józef; Grodziski, Stanisław; Kostecki, Apoloniusz; Ludwikowski, Rett; Pilch, Andrzej; Przybylski, Henryk; Sondel, Janusz; Waldenberg, Marek; Waltoś, Stanisław; Waśniewski, Witold; Woleński, Jan; Bankowicz, Bożena; Borowiec, Piotr; Chojnicka, Krystyna; Dudek, Antoni; Gajda, Agnieszka; Grott, Olgierd; Kargol, Anna; Kęsek, Marian; Kilian, Stanisław; Kloczkowski, Jacek; Litwin, Tomasz; Mazur, Jan; Mikołajczyk, Jolanta; Nowacka, Ewa; Polaczek-Bigaj, Marta; Sabat, Martynika; Seniów, Jerzy; Wiszniewski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)