Now showing items 4521-4540 of 4842

  Title
  Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku [1]
  Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych [1]
  Z problematyki pracy świadczonej przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III PZP 3/20 [1]
  Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa [1]
  Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.) [1]
  Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można. Naruszanie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych [1]
  Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003–2008 [1]
  Z takim sposobem uprawiania „polemik naukowych” godzić się nie można. Odpowiedź Wacławowi Uruszczakowi [1]
  Z wiatrem i pod wiatr z Wojciechem Kosińskim [1]
  Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu [1]
  Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu [1]
  Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych [1]
  Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim [1]
  Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy [1]
  Zabezpieczenie medyczne i gaśnicze sportowych imprez masowych i koncertów [1]
  Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych [1]
  Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych [1]
  Zabójca z motywów seksualnych [1]
  Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku [1]
  Zabudowa sióstr albertynek w Prądniku Czerwonym jako urzeczywistnienie idei polskiego budownictwa drewnianego Jana Sas-Zubrzyckiego [1]