Now showing items 4481-4500 of 4842

  Title
  Wywłaszczenia na użytek publiczny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846) a ochrona prawa własności [1]
  Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski - dywersyfikacja źródeł pozyskania energii na przykładzie gazu łupkowego [1]
  Wyzwania dla instytucji organu administracji publicznej wypływające z globalizacji, europeizacji i new governance [1]
  Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalny zmianom klimatycznym [1]
  Wyzwania i kontrowersje polityczne wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec [1]
  Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku [1]
  Wyzwania i zagrożenia dla turystyki na Półwyspie Helskim w XXI wieku [1]
  Wyzwania komunikacyjne wobec polityki protestu [1]
  Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku [1]
  Wyzwania partnerstwa i współpracy Polsko-Niemieckiej w Unii Europejskiej [1]
  Wyzwania w dostosowaniu się Polski do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [1]
  Wyzwania w komunikacji międzykulturowej wynikające z uznania innych ładów aksjonormatywnych ugruntowanych religijnie [1]
  Wyzwania w stosunkach niemiecko-amerykańskich w XXI wieku [1]
  Wyzwania wobec działań komunikacyjnych wspierających działalność pomocową – polska perspektywa [1]
  Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej [1]
  Wzajemność jako reguła moralna ujęcie antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne [1]
  Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę [1]
  Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności [1]
  Wzór ojca i ojcostwa u młodych mężczyzn planujących założenie rodziny [1]
  Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa: prawo - instytucje - zasoby [1]