Now showing items 4461-4480 of 4842

  Title
  Wykorzystanie źródeł tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli [1]
  Wymiar sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w okresie funkcjonowania Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920) [1]
  Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników [1]
  Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny [1]
  Wymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia [1]
  Wymogi stawiane pracom promocyjnym (dyplomowym-licencjackim) przygotowanym na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego [1]
  Wymogi ustawowe i postulaty wobec kwalifikacji sędziów pokoju w świetle doniesień praktyki, wyrażanych opinii i dyskusji toczącej się na łamach czasopism w XIX w. [1]
  Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego [1]
  Wyniki wyborów w Austrii w latach 2015–2016 w kontekście kryzysu imigracyjnego oraz odradzania się ksenofobii i nacjonalizmu [1]
  Wypadki narciarskie i snowboardowe na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018 [1]
  Wypadki z udziałem rolników - specyfika postępowania ratowniczego [1]
  Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka [1]
  Wypalenie zawodowe personelu więziennego jako efekt dyspozycyjnej i sytuacyjnej oceny stresu [1]
  Wypalenie zawodowe ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych [1]
  Wypalenie zawodowe u Strażaków Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w Działaniach Ratowniczych z udziałem osób poszkodowanych. [1]
  Wyrokowanie w postępowaniu arbitrażowym według nauki procesu rzymsko-kanonicznego XIII-XIV wieku [1]
  Wystawa Z okazji 500-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Występek o charakterze chuligańskim (w świetle projektu zmiany kodeksu karnego z dnia 19 grudnia 2005 roku) [1]
  Występowanie Ostrych Zespołów Wieńcowych u osób poniżej 45 roku życia: przyczyny, zagrożenia, profilaktyka [1]