Now showing items 4441-4460 of 4842

  Title
  Wydatki mieszkaniowe polskich gospodarstw domowych w latach 2003–2013 [1]
  Wydział Wojskowo-Policyjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego w latach 1867–1915. Organizacja i obsada personalna [1]
  Wykaz prawideł podług których przy sądowych obdukcyach medycy lub chirurgowie dokładne, tak zwane visa reperta spisywać i sporządzać mogą [1]
  Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo współczesnych Polaków – wybrane problemy. Perspektywa pedagoga społecznego [1]
  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle polskich regulacji prawnych [1]
  Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie [1]
  Wykorzystanie badań marketingowych w ocenie świadomości ekologicznej konsumentów [1]
  Wykorzystanie badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Wielkiej Brytanii [1]
  Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym [1]
  Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich [1]
  Wykorzystanie dorobku nauk o zarządzaniu na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa miast. Koncepcja smart [1]
  Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych [1]
  Wykorzystanie fizycznych praw środowiska w eksperymentach architektonicznych Philippe’a Rahma [1]
  Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w. [1]
  Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w ramach studiowania [1]
  Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej [1]
  Wykorzystanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu wybranych chorób skóry [1]
  Wykorzystanie możliwości telemedycyny oraz teletransmisji w ratownictwie medycznym [1]
  Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów [1]
  Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Gardnera w programach nauczania zintegrowanego [1]