Now showing items 4421-4440 of 4842

  Title
  Wybrane problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych [2]
  Wybrane problemy reprezentacji w spółce partnerskiej [1]
  Wybrane problemy wyceny nieruchomości z prawem do złóż kopalin dla potrzeb ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste [1]
  Wybrane stany nagłe w kardiologii - przyczyny, rozpoznanie, różnicowanie, leczenie i dylematy w zawodzie ratownika medycznego. [1]
  Wybrane zagadnienia dotyczące ułatwiania i przyspieszania realizacji obowiązku alimentacyjnego w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie polskim [1]
  Wybrane zagadnienia informatyki [1]
  Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych [1]
  Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych [1]
  Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce [1]
  Wybrane zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne [1]
  Wybrane zagadnienia unijnej polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego [1]
  Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego, Część I: Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie [1]
  Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego, Część II: wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej [1]
  Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy [1]
  Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji [1]
  Wybrane zagadnienia źródeł dochodów w międzywojennych finansach komunalnych [1]
  Wybrane zagrożenia naturalne w rejonie Radomia – reagowanie i profilaktyka [1]
  Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej [1]
  Wychowanie przedszkolne prologiem do edukacji zdrowotnej [1]
  Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939-1945 [1]