Now showing items 4341-4360 of 4730

  Title
  Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym [1]
  Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich [1]
  Wykorzystanie dorobku nauk o zarządzaniu na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa miast. Koncepcja smart [1]
  Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych [1]
  Wykorzystanie fizycznych praw środowiska w eksperymentach architektonicznych Philippe’a Rahma [1]
  Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w. [1]
  Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w ramach studiowania [1]
  Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej [1]
  Wykorzystanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu wybranych chorób skóry [1]
  Wykorzystanie możliwości telemedycyny oraz teletransmisji w ratownictwie medycznym [1]
  Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów [1]
  Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Gardnera w programach nauczania zintegrowanego [1]
  Wykorzystanie źródeł tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli [1]
  Wymiar sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w okresie funkcjonowania Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920) [1]
  Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników [1]
  Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny [1]
  Wymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia [1]
  Wymogi stawiane pracom promocyjnym (dyplomowym-licencjackim) przygotowanym na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego [1]
  Wymogi ustawowe i postulaty wobec kwalifikacji sędziów pokoju w świetle doniesień praktyki, wyrażanych opinii i dyskusji toczącej się na łamach czasopism w XIX w. [1]