Now showing items 401-420 of 3141

 • Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego (added: 2014-05-08) 

  du Vall, Marta (2014-05-08)
  W erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonych dzięki odpowiedniej sieci wzajemnych kontaktów nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profilaktycznych ...
 • Discoverers of the Galvanic Skin Response (added: 2019-05-27) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  "Galvanic Skin Response and its role in the instrumental detection of deception Th e GSR (galvanic skin response, or electrodermal activity) channel is considered the most diagnostic recording in polygraph examinations, ...
 • Divided by a common language : English across national, social, and cultural boundaries (added: 2017-07-18) 

  Curyłło-Klag, Izabela; Piątek, Beata; Reeves, Christopher; Tereszkiewicz, Anna; Tkaczyk, Dorota; Hołobut, Agata; Jodłowiec, Maria; Kleban, Marcin; Kusiak, Monika; Pałka, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Ze wstępu: This monographic volume presents ten selected studies exploring the multiple interrelationships between language and the communities of speakers who sustain it, focusing on the various roles that language plays ...
 • Dlaczego Arabska Wiosna nie dotarła do Nigerii? (added: 2019-04-12) 

  Bakalarska, Malwina; Busari, Muheez (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This paper attempts to understand the question why Nigerians were involved in nationwide strikes, that took place in major cities across Nigeria in January 2012, it was interpreted as a prelude to civic revolution, like ...
 • Dlaczego autentycznie społeczny ruch ekologiczny powstał w Krakowie (added: 2019-06-19) 

  Delorme, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Z początkiem lat 90. XX w. podawano, że aglomeracja krakowska jest jedną z najbardziej zagrożonych w kraju, ponieważ liczne zakłady przemysłowe (wskazano nowohucki kombinat metalurgiczny i hutę aluminium w Skawinie, ...
 • Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów? (added: 2018-10-29) 

  Wolska-Liśkiewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Autorka w artykule przeanalizowała sytuację w polskiej armii, by znaleźć odpowiedź na pytanie o powody braku w Wojsku Polskim kobiety w stopniu generalskim. W tekście została opisana geneza udziału kobiet w armii oraz ...
 • Dobra rodzina jako wspólnota miłości, zaufania i odpowiedzialności (added: 2014-11-26) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Dobro wspólne a prawo ochrony środowiska (added: 2019-06-26) 

  Łabno, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Zagadnienie dobra wspólnego, a także sposób jego stosowania w praktyce stało się aktualnie przedmiotem zainteresowania niejednej gałęzi nauki. W niniejszych rozważaniach chodzi o to, czym jest dobro wspólne w płaszczyźnie ...
 • Dobrostan jako kategoria społeczna i ekonomiczna (added: 2019-06-12) 

  Mirski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Niniejszy artykuł porusza zagadnienie dobrostanu człowieka jako kluczowego współcześnie pojęcia w naukach społecznych. Jest to także interdyscyplinarny problem z pogranicza psychologii społecznej, ekonomicznej ...
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych w aspekcie międzynarodowym (added: 2019-06-06) 

  Wolski, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tourism is nowadays predominantly international. This trend was begun somewhere about the second half of 20th Century and there is not any indications towards change it at the moment. This is not only a consequence of ...
 • Does the Law Circumvent Justice from Being Served? (added: 2019-05-27) 

  Amsel, Tuvya T. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  "Law – a binding custom or practice of a community: a rule of conduct or action prescribed […] or formally recognized as binding […] enforced by a controlling authority […]. Th e courts exist to uphold, interpret, and ...
 • Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli (added: 2019-06-24) 

  Huget, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Sukcesy dziecka w szkole w dużej mierze zależą od stanu, w jakim przystępuje ono do systematycznego kształcenia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w bardzo ogólny sposób określa zadania przedszkoli w zakresie ...
 • Dokąd idziesz, ojcze? Wybrane zagadnienia współczesnego ojcostwa (added: 2019-06-07) 

  Kawula, Anna; Stawarz-Popek, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The article is a collection of refl ections on the Catholic model of fatherhood. On the form of its deposition in the mentality of contemporary Poles. Findings, cited by authors, induce to refl ect on the responsibilities ...
 • Dokąd zmierza Libia bez Muammara Kaddafiego? (added: 2019-04-12) 

  Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In February 2011, inspired by the events in Tunisia and Egypt, Libyans started the revolt, which resulted in the overthrow of the regime of Colonel Muammar Qaddafi. The revolt lasted eight months and was supported by the ...
 • Doktor Jan Staszków (1948-2016) (added: 2018-08-09) 

  Banach, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Dom jako środowisko życia rodziny (added: 2019-06-24) 

  Szot, Wojciech M.; Grochowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "„Czy ten dom będzie dla mnie dobry? Czy wszystkie zastosowane materiały spełniają odpowiednie standardy? Czy dom jest „zdrowy”, wolny od substancji potencjalnie toksycznych?” Wszystkie te pytania zadaje sobie znaczna ...
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2014-11-07) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2019-06-29) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "1. Okres stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi dobiega końca. Blisko 100 aktów prawnych zmieniało w tym czasie prawo pracy (ustawy nowelizujące Kodeks pracy, ...
 • Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji (added: 2018-06-22) 

  Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Soloch, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Historia francuskiej obrony terytorialnej ma swoją genezę w Gwardii Narodowej (La Garde Nationale), stworzonej przez Marie Joseph de La Fayette, 16 lipca 1789 r., aby bronić Paryż przed domniemaną reakcją króla. Na jej ...
 • Doświadczenie anoreksji psychicznej - perspektywa rodziców pacjentek (added: 2019-06-17) 

  Józefik-Chojnacka, Olga; Józefik, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Ostatnie trzy dekady przyniosły ogromny wzrost żachorowań na zaburzenia odżywiania się, w tym szczególnie na anoreksję i bulimię psychiczną. Uwarunkowania obu zaburzeń sąbardzo złożone i obejmują obok czynników ...