Now showing items 401-420 of 1044

 • Nota na temat artykułu Jacka Matuszewskiego (added: 2020-02-17) 

  Sowa, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  "Tekst J. Matuszewskiego zawiera kilka stwierdzeń, które mogłyby stać się punktem wyjścia do rzeczowej i ciekawej polemiki. Niestety, Autorowi z jakiegoś powodu puściły nerwy i w swoim artykule używa wobec mnie oraz ...
 • Notarius civitatis w kancelarii miejskiej Nowego nad Wisłą w XVIII wieku (added: 2020-02-18) 

  Kitowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Pisarz/notariusz miejski (notarius civitatis) pełnił naczelną funkcję w strukturze kancelarii średniowiecznego i nowożytnego miasta, sprawując ogólną kontrolę oraz odpowiadając za jej działalność, z odpowiedzialnością ...
 • Nowa architektura w uzdrowiskach Zatoki Biskajskiej (added: 2019-05-31) 

  Kaczmarska, Elżbieta; Kaczmarska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Nowe idee w kształtowaniu uzdrowisk w XXI wieku określają jako znaczącą rolę kultury i sztuki, stąd szczególne zainteresowanie projektantów kreowaniem przestrzeni w tym kontekście – przestrzeni pięknej i dla piękna. ...
 • Nowe wierzenia tajwańskie (added: 2019-05-22) 

  Bzdyl, Joanna; Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Tajwan powojenny stał się od przeszło półwiecza depozytariuszem szeroko rozumianej tradycyjnej kultury chińskiej. I to nie tylko dzięki wywiezieniu na Tajwan najcenniejszych zabytków z Muzeum Pałacowego w Pekinie. ...
 • Nowelizacje konstytucji z 22 lipca 1952 r. w latach 1989–1991 (added: 2020-02-20) 

  Rogowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Lata 1989-1991 mają w najnowszej historii Polski wielkie znaczenie, chociaż wiele aspektów wciąż nie zostało jeszcze wyjaśnionych, a niektóre z nich nie zostały należycie docenione. Bieg wydarzeń politycznych zapoczątkowany ...
 • Nowy akt polityczny dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek: w poszukiwaniu nowych odpowiedzi (added: 2019-05-20) 

  Rotfeld, Adam Daniel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Rozważania poświęcone przyszłości Narodów Zjednoczonych należy rozpocząć od próby odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, jak umocnić Narody Zjednoczone jako wspólnotę wartości i zapewnić przestrzeganie ...
 • Nowy ład międzynarodowy rodzi się w bólach. Porządek międzynarodowy stanu kryzysu i przewartościowań (added: 2019-04-29) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Wśród analityków stosunków międzynarodowych istnieje moda, a może zwyczaj, że w miarę rozwoju tychże stosunków pojawia się zapotrzebowanie na dekretację nowego ładu. Kiedyś robili to historycy w oparciu o wielkie daty ...
 • O co nam chodzi gdy pytamy o prawdę w historii? (added: 2019-06-13) 

  Krauz-Mozer, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Pytanie o „prawdę” w kontekście wiedzy o minionych dziejach wspólnot ludzkich zaprząta uwagę wielu wybitnych myślicieli przynajmniej od dwóch tysięcy lat. Jest to więc jedno z takich pytań, na które każde pokolenie ...
 • O nowych formach aktywności obywatelskiej (added: 2019-06-21) 

  Magoska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Artykuł zawiera refleksje na temat kryzysu partycypacji politycznej oraz pojawiania się nowych form aktywności obywatelskiej. Podzielony jest na trzy części; pierwsza omawia pojęcie obywatela w różnych kulturach, druga ...
 • O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki (added: 2021-06-24) 

  Skaza, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule skierowano uwagę na porównanie dwóch – zdaje się całkowicie różnych – sztuk: muzyki i architektury. Ze względu na złożoność problematyki zakres badań ograniczono do wybranych zagadnień, w szczególności: ...
 • O pochodzeniu i rodzinie biskupa kujawskiego Gerwarda (zm. 1323) garść uwag (added: 2021-08-30) 

  Kaleta, Przemysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Biskup kujawski Gerward był jedną z najważniejszych postaci dla odradzającego się Królestwa Polskiego w 1320 r. To właśnie on bronił Władysława Łokietka przed legatem papieskim Gentilisem w sporze z ordynariuszem diecezji ...
 • O początkach Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (added: 2014-03-03) 

  Kojsiewicz, Ferdynand; Bartynowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • O poszanowaniu światowego dziedzictwa. Ochrona miast historycznych (added: 2021-06-24) 

  Wrana, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Niniejsza praca porusza ważny i aktualny temat poszanowania światowego dziedzictwa. Jest specjalnym podziękowaniem dla mistrza prof. zw. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Kosińskiego, zaproszonego jako mentora z wykładem ...
 • O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu (added: 2020-02-20) 

  Fijałkowska, Lena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Starożytny Bliski Wschód, często nazywany kolebką cywilizacji, stanowi również kolebkę prawa; z tego właśnie obszaru z połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. pochodzą najstarsze teksty praktyki prawnej. Do I w. n.e., kiedy ...
 • O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania (added: 2020-02-20) 

  Borkowska-Bagieńska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Świadomość społeczna (nazywana też kulturą idei) definiowana jest jako zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań, faóre stają się wzorcami czy schematami myślenia ...
 • O ułatwieniach w dostępie do źródeł archiwalnych dotyczących prawa sądowego w Królestwie Polskim (added: 2018-10-07) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W ostatnich latach podejmowane są w Polsce działania sprzyjające pracy badawczej prowadzonej przez historyków prawa. Polegają one na digitalizacji i udostępnianiu w formie cyfrowej źródeł archiwalnych. W pierwszej ...
 • O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego (1841-1919) (added: 2019-06-26) 

  Malec, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Wśród najwybitniejszych polskich prawników XIX i XX wieku nie było wielu notariuszy. Żaden z nich nie mógł przy tym poszczycić się tak wielkimi osiągnięciami i wysoką pozycją w świecie nauki i polityki, a także ...
 • Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze (added: 2018-10-29) 

  Tokarz, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł omawia obchody świąt narodowych (11 listopada, 3 maja, Święto Morza) w okresie międzywojennym w miejscowości Zator. Koncentruje się na funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa obywatelskiego na gruncie lokalnym po ...
 • Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej (added: 2019-06-24) 

  Winiarska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Układy, znajomości, korupcja, oszustwa, afery i skandale - tak widzą polską politykę Polacy. By się o tym przekonać wystarczy sprawdzić wyniki badań opinii publicznej, które informują o niskim poziomie zaufania do ...
 • Obrzędy pogrzebowe Nuosu z południowo-zachodnich Chin (added: 2019-05-22) 

  Zemanek, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Nuosu, oficjalnie klasyfikowani przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej jako podgrupa Yi, są jedną z mniejszości narodowych zamieszkujących południowo -zachodnie Chiny o odrębnej, niechińskiej kulturze i religii. W latach ...