Now showing items 4121-4140 of 4842

  Title
  Uwrażliwianie na piękno i kulturę kształtowania przestrzeni – społeczny wymiar idei Baukultur i nowego europejskiego Bauhausu [1]
  Uwzględnianie wymagań związanych z ochroną środowiska przy projektowaniu i realizowaniu inwestycji drogowych [1]
  Uzależnienia od leków i narkotyków rola ratownika medycznego [1]
  Uzasadnienie poszpitalnej rehabilitacji chorych na wrzodową chorobę żołądka i dwunastnicy [1]
  Uznanie orzeczeń sądów państw obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego [1]
  Uzyskanie informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących przestępstw powszechnych i skarbowych [1]
  Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości [1]
  Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury [1]
  Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez służbę celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą [1]
  Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis ‒ Conclusions from the 2011 APA Report [1]
  Value of Vontent-Based Deception Detection Methods [1]
  Verbal and Non-verbal Symptoms of Deception in the Eyes of Policemen and Psychologists [1]
  Vision of international relations in islamist ideology [1]
  W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN [1]
  W kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce [1]
  W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty [1]
  W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej [1]
  W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej [1]
  W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia [1]