Now showing items 4061-4080 of 4843

  Title
  Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część III: Materie ekonomiczne [1]
  Uniwersytet - tradycja i współczesne wyzwania [1]
  Uniwersytet na ulicy - o doświadczeniach płynących z gier miejskich [1]
  Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności [1]
  Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego [1]
  Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa [1]
  Uprawnienia członków rodziny zmarłego pracownika do świadczeń ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych [1]
  Uprawnienia dzielnic w zakresie dysponowania środkami finansowymi budżetu miasta Krakowa w latach 1991–2013 [1]
  Uprawnienia kontrolne Bundestagu w perspektywie udziału Niemiec we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony [1]
  Uraz kręgosłupa powikłany zaburzeniami neurologicznymi [1]
  Uraz wielonarządowy - udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji ratowniczej [1]
  Urazowa amputacja obu kończyn dolnych w wyniku wybuchu miny - postępowanie ratownicze [1]
  Urazy czaszkowo-mózgowe w praktyce ratownika medycznego [1]
  Urazy dzieci w wieku przedszkolnym i analiza poczucia zagrożenia u opiekunów [1]
  Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych [1]
  Urazy spowodowane eksplozją materiałów wybuchowych [1]
  Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja [1]
  Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life [1]
  Urozmaicone spożycie żywności przez studentów różnych uczelni w Polsce [1]
  Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich [1]