Now showing items 341-360 of 1044

 • Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja (added: 2019-07-01) 

  Pietrzyk, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa ...
 • Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy (added: 2019-05-20) 

  Jarecka-Stępień, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Obserwowana w ostatnich latach zmiana polityki zagranicznej Libii wydaje się zaskakująca. Dlaczego Muammar Kadafi radykalnie zmienia politykę? Z jakiego powodu zdecydował się na podjęcie tak szerokiej współpracy z ...
 • Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej (added: 2019-07-01) 

  Szczurek, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Zagadnienie liczby i rozmieszczenia ludności niemieckiej na Pomorzu było przedmiotem żywego zainteresowania publicystyki polskiej jak i niemieckiej okresu międzywojennego. Badania nad zmianami w składzie etnograficznym ...
 • Ludność arabska w państwie żydowskim (added: 2019-05-22) 

  Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Podobnie jak starożytne, również obecnie istniejące Państwo Izrael jest krajem zamieszkałym przez różne narodowości. Dziś obok Żydów poważną część mieszkańców Izraela stanowi ludność arabska. Wbrew twierdzeniom historyków ...
 • Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów (added: 2019-06-24) 

  Tokarz, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lustracja należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych spraw w III Rzeczpospolitej . Była ona obecna po 1989 r. w szeregu nurtów, podejmowało ją wiele partii politycznych. Większość była za ujawnieniem współpracy ...
 • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

  Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...
 • Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera (added: 2019-05-31) 

  Banasik-Petri, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The ideological dialogue between the two crucial representatives of the world architecture: Frank Lloyd Wright and Le Corbusier, drawn on the basis of lectures they conducted in the 1930s in the United States on the ...
 • Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej (added: 2019-06-13) 

  Hołda, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Wspólna historia determinuje, w pewien sposób, odczuwanie rzeczywistości. Kultura wykształciła mechanizmy sprawiające, że możliwa jest afirmacja lub tłumienie tych doświadczeń, a to czyni z nich pożywkę, na której ...
 • Metafizyka i polityka. Andrzej Strug o charyzmie i micie Józefa Piłsudskiego (added: 2018-10-26) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  0 legendzie Józefa Piłsudskiego napisano wiele. Czyniono to już za jego życia, czynią to współcześni, wciąż usiłując zgłębić to, co tak konsekwentnie wymyka się nauce; charyzmę 1 osobowość przywódcy. Michał Sokolnicki ...
 • Miasteczko polskie w XXI wieku. Wybrane problemy (added: 2021-06-24) 

  Przesmycka, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Typ małego miasta polskiego opisywany był w literaturze już na początku XX wieku. Zwracano uwagę na potrzebę ochrony i kształtowania kulturowego dziedzictwa architektonicznego miasteczek. Struktura przestrzenna najmniejszych ...
 • Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP (added: 2020-07-31) 

  Orłowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niniejszy tekst ma na celu ukazanie miejsca JW GROM w systemie bezpieczeństwa narodowego. Zawarte zostały w nim uwagi związane z zadaniami i zdolnościami posiadanymi przez Jednostkę w odniesieniu do misji sił zbrojnych ...
 • Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Kształtowanie ideologii menedżerskiej i nowoczesnej kultury pracy w Polsce międzywojennej (added: 2019-06-13) 

  Górski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Menedżerowie należą do tej kategorii zawodowej, która związana jest z gospodarką i procesami modernizacji społeczeństwa. W początkowym okresie kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa głównymi promotorami ...
 • Między monizmem a relatywizmem. Uwagi o etyce realistycznej Izajasza Berlina (added: 2019-06-21) 

  Kimla, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Wartości istnieją obiektywnie. Jest ich wiele, choć ich liczba (jeśli nie teoretycznie, to praktycznie) jest skończona. Pomiędzy niektórymi z nich - a czasem nawet na gruncie tej samej wartości - dochodzi do konfliktów, ...
 • Między sztuką a polityką. Źródła myśli politycznej Stanisława z Warty Szukalskiego (added: 2014-07-16) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Stanisław Szukalski was one of the most famous and controversial artists in Poland. Known well in his motherland almost forgotten after the Second World War he continued his artistic activity in United States of America ...
 • Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu (added: 2019-05-22) 

  Mrozek-Dumanowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Nieodzownym warunkiem modernizacji pojmowanej jako ciągły proces rozwoju ekonomicznego i społecznego jest w ujęciu wielu autorów zachodnich postępująca laicyzacja. Pewnym wyłomem w tym poglądzie było pojawienie ...
 • Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym (added: 2018-06-22) 

  Piątkowski, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Broń zapalająca to jeden z najbardziej efektywnych środków prowadzenia działań zbrojnych, o historii sięgającej czasów starożytnych. Skuteczność tej broni i konsekwencje zdrowotne jej stosowania rodzą obawy z punktu ...
 • Międzynarodowe stosunki polityczne (added: 2015-07-09) 

  Molo, Beata; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Czajkowski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa (added: 2014-07-08) 

  Podraza, Andrzej; Żukrowska, Katarzyna; Zyblikiewicz, Lubomir W.; Czarny, Ryszard; Meier, Christian; Pradetto, August; Lohrberg, David; Czajkowski, Marek; Diawoł, Anna; Diec, Joachim; Mickiewicz, Piotr; Kaźmierczak-Pec, Dorota; Kraj, Kazimierz; Makar, Jurij; Makar, Witalij; Sieg, Hans Martin; Jakimowicz, Robert; Zięba, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Międzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach komentarzach do kodeksu karnego (added: 2020-02-18) 

  Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Autor artykułu poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w pracach wydawanych w ostatnich latach przywoływany jest dorobek polskiej nauki prawa karnego okresu międzywojennego. Przedmiotem badań są publikacje najbardziej ...
 • Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie (added: 2019-06-13) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Historia i polityka – polityka i historia tworzą nierozerwalny związek, ujawniający się z różną siłą w wybranych nurtach myśli politycznej. Wzajemnych relacji między nimi poszukiwać należy w dwóch aspektach: historycznej ...