Now showing items 321-340 of 1362

 • Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej (added: 2019-07-01) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Pierwsze koncepcje politycznej i gospodarczej integracji Europy formowane były już w XIX w. Jednakże dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej powstały warunki do urzeczywistnienia idei integracji regionalnej w ...
 • Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie (added: 2016-07-07) 

  Pluciński, Eugeniusz M.; Cziomer, Erhard; Świerczyńska, Jowita; Habas, Paulina; Hołota, Renata; Budzowski, Klemens; Flak, Krzysztof; Kotulewicz, Karolina; Czajkowska, Katarzyna; Wójtowicz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W niniejszej publikacja podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w zakresie stosunków politycznych i gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla czytelnika ...
 • Intercyza Matyldy Scheibler (added: 2020-02-21) 

  Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Stosunki majątkowe między małżonkami w Królestwie Polskim podlegały regulacji Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (dalej: KCKP), obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Mogły one funkcjonować w ramach ustawowego ustroju ...
 • Intercyza między dawnymi a nowymi czasy (added: 2020-02-20) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Partykularyzm oraz stanowy charakter prawa już od średniowiecza znajdowały odzwierciedlenie w funkcjonowaniu na ziemiach polskich równolegle różnych małżeńskich ustrojów majątkowych. Stosunki majątkowe między małżonkami ...
 • Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska Polski wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (PW). By go osiągnąć, należy przedstawić interesy Polski w ramach polityki wobec wschodnich sąsiadów i próbę ...
 • Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii — wybrane aspekty oceny prawnokarnej (added: 2020-02-10) 

  Kusion, Mariusz; Litwin, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article presents the view that the journalists do not receive the right to look for evidence and information about the sources o f evidence, unknown to law enforcement agencies for which it can be a significant help. ...
 • Interpretacja pojęcia „wyprawa” na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875 (added: 2020-02-21) 

  Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego [dalej: KCKP], ogłoszony 28 listopada 1825 r., regulował zasady powstania i funkcjonowania małżeńskiego ustroju majątkowego. Dział V Oddział II KCKP - O prawach i obowiązkach między ...
 • Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej (added: 2020-02-20) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Jednym z podstawowych zadań działającego w ramach Rady Nieustającej Departamentu Sprawiedliwości było - jak stanowiła konstytucja z roku 1776 - egzaminowanie memoriałów i skarg obywatelów, jako też odpowiedzi z jednej i ...
 • Interrogations using а polygraph in Russia: 15 years of legal application (added: 2019-05-31) 

  Kholodny, Yury (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The method of psychophysiological detection of deception (PDD) has a long history in Russia. This history can be divided into six stages. The first stage – the early history of the PDD method – ran from 1925 to 1930. ...
 • Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej (added: 2019-05-08) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Interwencja humanitarna w klasycznym rozumieniu jest działaniem militarnym przedsięwziętym przez społeczność międzynarodową (organizację międzynarodową, grupę państw, państwo) przeciw państwu i na jego obszarze, w celu ...
 • Is abortion a religious issue? And what if it is? (added: 2019-04-24) 

  Brachowicz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "The purpose of this article is to examine whether abortion may be regarded as a religious issue, and what legal and political effects it creates under the American constitutional system assuming that it may be regarded ...
 • Is the Lie Detector an American Obsession? A response to K. Alder (added: 2019-05-31) 

  Horvath, Frank (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "This is an important book. It is the best work that has appeared in the field in a long, long while. It’s a fascinating, terribly overdue historical assessment, a semi-supplement to Trovillo’s (1939; 1940) early history ...
 • Is what we wear, is who we are? (added: 2019-05-27) 

  Amsel, Tuvya T. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  "Th e English idiom “don’t judge a book by its cover” (or “You can’t judge a book by its cover”) is one of the basic lessons we were all taught. Yet, one of the most common infl uencer on us is the other person attire ...
 • Islamska domena kulturowa a turystyka–studium przypadków (added: 2019-06-06) 

  Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The Islamic cultural domain comprises a geographical area of diverse tourist attractions and is an important destination of international tourism. At the same time, the ‘Islamic countries’, as destinations for tourism, ...
 • Issues of Senile Physical Activity and Safety (added: 2020-01-29) 

  Balogh, Zsuzsanna Olvasztone; Bognár, József; Lako, Judit Herpaine; Plachy, Judit Kopkane; Kovach, Magdolna Vecseyne (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W naszym artykule omawiamy problem tego jak ćwiczenia fizyczne mogą pomóc starszemu pokoleniu w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Dłuższa średnia życia wymaga od seniorów utrzymania odpowiedniej formy ...
 • Istota i znaczenie energetycznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Istotny komponent Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest rozwój relacji między UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, stanowi wymiar energetyczny. Dla państw Unii Europejskiej, w których ...
 • Istota obrony koniecznej w polskich kodeksach karnych (added: 2019-06-04) 

  Knapczyk, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article presents the necessity and the evolution of the institutions of self-defense in the Polish criminal codes of the years 1932, 1969 and 1997. Analyzed are the signs of self-defense in relation to the previous ...
 • Ius cogens czy ius dispositivum? Kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie (added: 2018-10-12) 

  Fijałkowska, Lena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem artykułu jest analiza charakteru i zakresu zastosowania norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie. W pierwszej kolejności omówione zostały królewskie akty normatywne, a w szczególności tak zwane kodeksy prawne ...
 • Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne (added: 2020-02-21) 

  Dąbrowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Niniejszy artykuł należy traktować jako uzupełnienie tez, prezentowanych już wielokrotnie w literaturze, na temat samorządu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu przemysłowo-handlowego: Ze względu na ...
 • Izolacyjny system reintegracji społecznej dla sprawców przestępstw seksualnych w stosunku do nieletnich, w świetle przepisów obowiązującego prawa (added: 2019-06-04) 

  Jachim, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The isolating system of social reintegration for perpetrators of sexual offenses on juvenile based on existing provisions of the law – Polish casus. The article is an attempt to show the possibilities of creating conditions ...