Now showing items 301-320 of 3034

 • Contemporary Chinese Historiography, with Special Emphasis on Taiwanese Historiography. Part one (added: 2019-05-14) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "The beginnings of Chinese historiography are remote and glorious indeed. The earliest Chronicles date as far back as the 9th century BC. The famous Records o f the Grand Historian, written by Sima Qian (145-90 BC) and ...
 • Contemporary Dilemmas of Management (added: 2016-07-07) 

  Światowiec-Szczepańska, Justyna; Fudaliński, Janusz; Pawlak, Krzysztof; Walas-Trębacz, Jolanta; Smutek, Halina; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Dołhasz, Magdalena; Pera, Bożena; Galata, Stanisław; Pietrzyk, Urszula (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The presented publication contains the articles maintaining widely understood problem of Organization Management. The notion of Management demands nowadays to undertook the interpretation of many important questions, ...
 • Content analysis algorithms: an innovative and accurate approach to statement veracity assessment (added: 2019-05-27) 

  Wojciechowski, Bartosz Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  From introduction: "Th ere are four main areas of psychological research on the detection of deception: a) deceiver’s personality traits; b) extralinguistic and nonverbal cues of deception; c) physiological cues; d) and ...
 • Contesting the Dominant Culture? The Promise Keepers and Aglow International Parachurch Movements (added: 2019-05-07) 

  Grzeszczyk, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "In this essay I will focus on two contemporary Christian parachurch movements: one, Aglow International, directed at women, and the other, the Promise Keepers (PK), at men. Although the movements came into existence at ...
 • Continuity in language: styles and registers in literary and non-literary discourse (added: 2016-09-23) 

  Bazarnik, Katarzyna; Bela, Teresa; Curyłło-Klag, Izabela; Pawlicki, Marek; Stamirowska, Krystyna; Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta; Szpila, Grzegorz; Hołobut, Agata; Freundlich, Jerzy; Misztal, Mariusz; Willim, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Part I includes studies concerned with the language of literary discourse, pursued in fi ction as well as in poetry and drama. Of the seven articles, fi ve combine stylistic and literary critical analysis. Th ese are the ...
 • Correlations between the contemporary ideology of the North Korean and chosen Confucjanism values (added: 2018-11-19) 

  Levi, Nicolas (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The main aim of this article is to analyze some aspects of the historical roots of the North Korean ideology and political system. This study argues that the North Korean ideology is to a certain extent rooted in the ...
 • Critique of Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques (added: 2019-05-29) 

  Matte, James Allan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  "A Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques was conducted by an Ad-Hoc committee at the direction of the Board of Directors of the American Polygraph Association to review and analyze the ...
 • Cross-cultural variability of research article abstracts from different discourse communities (added: 2017-10-03) 

  Donesch-Jeżo, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Globalizacja świata akademickiego spowodowała, iż angielski stał się głównym językiem komunikacji naukowej. W konsekwencji język ten jest dla naukowców narzędziem prezentowania ich osiągnięć oraz zdobywania uznania na ...
 • Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2) (added: 2017-10-03) 

  Freundlich, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Interferencja (znana także jako transfer językowy) L1 to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Większość badań dotyczących zjawiska interferencji koncentruje się na procesie przyswajania ...
 • Cross-Strait Relations in Financial Services the Hong Kong Case in Perspective (added: 2019-05-14) 

  Shin-Ouyang, Chemg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Bilateral financial linkages between Taiwan and mainland China are developing at a retarded pace. Relative to robust flows in the physical sphere, namely, trade and (unilateral) investment-parallel move in the sphere of ...
 • Cudzoziemscy pracownicy na japońskim rynku pracy (added: 2014-04-03) 

  Mydel, Rajmund; Takahashi, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Japonia jest krajem charakteryzującym się najwyższym stopniem zaawansowania procesu starzenia się ludności. Znajduje to wyraz fakcie, że w 2007 r. weszła w fazę sędziwego społeczeństwa, a już w 2009 r. odsetek ludności ...
 • Cyberprzestępczość – międzynarodowe standardy zwalczania zjawiska a polskie regulacje karne (added: 2018-09-17) 

  Golonka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia dotyczące cyberprzestępczości. Punktem wyjścia uczyniono w nim próbę wyjaśnienia samego pojęcia cyberprzestępczości, które nasuwa wiele wątpliwości. Zaprezentowano w nim ...
 • Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy) (added: 2019-06-24) 

  Nieć, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Wyborcza kampania polityczna kojarzy się ze współczesną demokracją przedstawicielską, dlatego najczęściej poszukujemy jej początków w czasach nowożytnych, często nie zdając sobie sprawy, iż starożytność znała instytucję ...
 • Cykliczne wahania aktywności gospodarczej (added: 2015-06-29) 

  Szymanik, Ewa; Zyguła, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do omawianej problematyki. Na wstępie przedstawiono w nim podstawowe wiadomości dotyczące cykli koniunkturalnych. W dalszej kolejności ...
 • Cywilizacyjne konteksty współczesnego kryzysu edukacyjnego (added: 2019-06-21) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "1. „Wioska globalna” {global village) M. McLuhana zmieniła się nie do poznania od czasu, gdy nazwę i obraz wprowadził - kilkadziesiąt lat temu - do literatury naukowej i języka mass mediów ten kanadyjski uczony i ...
 • Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny w służbie bieżącej polityki (added: 2014-07-16) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Czas a moralność - czas na moralność (added: 2019-06-26) 

  Olearczyk, Teresa E. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Czas i moralność związane są z życiem człowieka; choć każde z nich ma inne znaczenie, to jednak wzajemnie się implikują. Czas istnieje niezależnie od człowieka, moralność jest kategorią, którą możemy odnosić do człowieka, ...
 • Czas wolny dziecka a praca zawodowa rodziców (added: 2019-06-07) 

  Smolik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  A family is a community which forms a natural and unique environment where a person is born, develops and grows up. It is one of the reasons why it is an important object of research. Although there have been many changes ...
 • Czasowo-przestrzenna dynamika rozwoju demograficznego miasta Tokio po II wojnie światowej (added: 2019-05-13) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Miasto Tokio - ośrodek stołeczny Japonii reprezentujące biegun administracyjno- -gospodarćzej aktywności największego na świecie bo licżącego 34,4 min mieszkańców obszaru metropolitalnego, pozostające ...
 • Czech Republic, EU Presidency and the Project of "Eastern Partnership" (added: 2019-04-30) 

  Urbanek, Jiri (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "From the perspective of European Neighbourhood Policy (ENP), the year of 2009 was looked forward to as a possible tuming point in terms of expanding its eastem dimcnsion. In the first half of this year, the EU presidency ...