Now showing items 3101-3120 of 4842

  Title
  Psychospołeczne aspekty trudnego ojcostwa (na przykładzie uczestników grup wsparcia dla mężczyzn w kryzysie małżeńskim w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) [2]
  Psychospołeczne interpretacje polityki historycznej [1]
  Psychospołeczne paradoksy przemocy [1]
  Psychoterapia wobec przemian kulturowych [1]
  Public Diplomacy as Taiwanese Diplomacy’s Essential Tool [1]
  Public relations wobec wyzwań współczesności [1]
  Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe [1]
  Publicystyka „Solidarności" i opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych wobec kościoła katolickiego i relacji między opozycją a Kościołem [1]
  Publiczno-prywatne partnerstwo w prywatyzowaniu zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy [1]
  Publicznoprawne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych w szkołach wyższych w Polsce [1]
  Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej [1]
  Płynność granic normy w rzeczywistości ponowoczesnej – refleksje pedagogiczne [1]
  Quad–Australia. Nowe otwarcie [1]
  Rachunkowość finansowa według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej [1]
  Rachunkowość w zarządzaniu. Historia i współczesność [1]
  Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu: wybrane problemy [1]
  Racjonalność pracodawcy a odpowiedzialność za „bubel ustawowy” [1]
  Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej [1]
  Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania [1]
  Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy [1]