Now showing items 3021-3040 of 4842

  Title
  Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej [1]
  Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym : uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji [1]
  Przedsiębiorstwo sprężyste - odpowiedzialność w skrajnie turbulentnym otoczeniu [1]
  Przegląd algorytmów ewolucyjnych i ich zastosowań [1]
  Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości [1]
  Przegląd badań dotyczących stosowania kwasu traneksamowego w krwawieniach o różnej etiologii [1]
  Przegląd badań na temat stosowania leków wazopresyjnych w resuscytacji krążeniowo - oddechowej [1]
  Przegląd sposobów powstania służebności – od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego [1]
  Przegląd właściwości naturalnych związków polifenolowych zapewniających podwyższenie ochrony skory przed promieniowaniem UV [1]
  Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera [1]
  Przekształcenia struktur regionalnych [1]
  Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej a nowa rola Niemiec pod koniec pierwszej dekady XXI w. [1]
  Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu [1]
  Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty [1]
  Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej [1]
  Przemiany polityczne i gospodarcze w Jordanii po 1989 r. [1]
  Przemiany polityczne w Egipcie po dymisjI Husniego Mubaraka [1]
  Przemiany w pedagogicznym myśleniu o stosunkach między rodziną a szkołą [1]
  Przemiany zachodzące w przeżywaniu dzieciństwa w wybranych okresach czasu minionego stulecia w świetle badań własnych [2]
  Przemijające niedokrwienie mózgu – leczenie i postępowanie w Zespołach Ratownictwa Medycznego [1]