Now showing items 2981-3000 of 4842

  Title
  Project management [1]
  Project of the development of Zabłocie Boulevards with an experimental project of the office, service and sport complex [1]
  Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim [1]
  Projekt adaptacji budynku hotelu Forum wraz z koncepcją zagospodarowania terenu [1]
  Projekt ekstremalnej strefy wystawniczej - Artystycznego start upu (Jako elementu szlaku kultury i sztuki nowoczesnej południowego brzegu Wisły w Krakowie) [1]
  Projekt utworzenia w 1924 r. ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy [1]
  Projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym oraz w organizacji pracy sądu z punktu widzenia praktyki sądu gospodarczego i znaczenia dla obrotu gospodarczego [1]
  Projektowanie interaktywnych szkoleń na potrzeby kształcenia na odległość [1]
  Projekty korektury ziemskiego prawa koronnego Jana Januszowskiego – polityczne uwarunkowania niepowodzenia [1]
  Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych [1]
  Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji [1]
  Promocja zdrowia - realizm czy utopia? [1]
  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - obowiązek czy wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia w XXI w.? [1]
  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - obowiązek czy wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia w XXI wieku? [1]
  Promoting a Peaceful Coexistence: John Paul II and the Middle East [1]
  Promoting Free Trade in Asia-Pacific–CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism [1]
  Promoting The Image Of a Country In The International Arena. Case Study: Taiwan [1]
  Propaganda w kinie hiszpańskim w latach dyktatury generała Francisco Franco [1]
  Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej [1]
  Propozycja nowego wykorzystania badań poligraficznych [1]