Now showing items 2981-3000 of 4730

  Title
  Przestępczość w zakresie podatku VAT i oszustwa finansowe zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego [1]
  Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa [1]
  Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa [1]
  Przestępstwo rozpowszechniania fałszywych wiadomości tzw. szeptanka (art. 22 małego kodeksu karnego), w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946–1950 [1]
  Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej. Próba wstępnej charakterystyki [1]
  Przestrzenie publiczne – zbudowane ramy dialogu społecznego [1]
  Przestrzenne aspekty poziomu życia ludności Gwatemali [1]
  Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce [1]
  Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin [1]
  Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód [1]
  Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata [1]
  Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku [1]
  Przesłanki konfliktu Wschód–Zachód na przełomie lat 80. i 90. oraz skutki jego przezwyciężenia [1]
  Przesłanki sprawnej administracji publicznej [1]
  Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy w judykaturze Sądu Najwyższego [1]
  Przewóz „dostojnych osób” w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Przełom tarczycowy w postępowaniu ratownika medycznego [1]
  Przy dobrym z łaski boskiej rozeznaniu… Ostatnia wola Agnieszki z Żukowskich Wądołowskiej z 1743 roku [1]
  Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie [1]
  Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej [1]