Now showing items 241-260 of 1232

 • Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu (added: 2019-07-01) 

  Horodyski, Miłosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Procesy, jakie może dostrzec uważny obserwator doniesień medialnych, określane wspólną nazwą globalizacja albo globalizm^ najczęściej definiowane są publicznie poprzez system zaprzeczeń, a więc szereg twierdzeń, mówiących ...
 • Globalization and cultural differences (added: 2019-04-24) 

  Milovanović, Vesna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "The aim of this article is to highlight the importance of cultural diversity in the process of globalization. This topic has been selected primarily to help understanding some basic forces that shape ...
 • Globalization of small regions in Hungary (added: 2019-04-24) 

  Pasztor, Szabolcs (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "In Hungary – as in other communist countries – severe political, economic and social changes were unleashed from 1989 onwards. The changeover from planned economy to a market economy was rough with ...
 • Globalne implikacje polityki „America First” USA dla współpracy Niemiec z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku (added: 2019-11-26) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article presents the global implications of selected aspects of Donald Trump’s administration „America First” policy and their signifi cance for the relations between Germany and Russia. It focuses on three substantive ...
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 01.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygnaturze V KK 26/08 (added: 2019-06-11) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Glosowany wyrok zapadł w wyniku uwzględnienia przez Sąd Najwyższy wniesionej przez Prokuratora Generalnego kasacji od wyroku Sądu Rejonowego z 19 września 2007 r. W przedmiotowym stanie faktycznym Andrzej W. stanął ...
 • God, time, the ”First Cause”, and natural causes (added: 2019-04-10) 

  Barr, Stephen (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W artykule poruszono problem ideologizacji doktryny ewolucjonizmu. Pokazuje słabość neodarwinizmu i jego pułapki intelektualne, wyraża sprzeciw wobec czynienia z doktryny ewolucji narzędzia dowodowego, mającego uzasadnić ...
 • Gospodarka i polityka-wyzwania XXI wieku (added: 2020-03-27) 

  Bednarczyk, Bogusława; Lasoń, Marcin; Gruszko, Katarzyna; Czubek, Henryk; Domżalski, Sebastian; Podobiński, Andrzej; Zyblikiewicz, Lubomir W.; Prendecki, Krzysztof; Kotas, Jarosław; Łuszczuk, Michał; Czaja, Jan; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Banaś, Monika; Nowosad, Andrzej; Wójtowicz, Mirosław; Ćehulić, Lidija; Vukadinovic, Radovan; Jankowicz, Andrew Devi (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Od początku badań nad stosunkami międzynarodowymi podkreślano ich interdyscyplinarność, niektórzy twórcy kreślili wręcz wizje supradyscyplinarności. Stanowisko to widoczne jest ze szczególną mocą na przełomie ...
 • Gospodarka światowa w dobie globalizacji (added: 2015-03-10) 

  Księżyk, Marianna; Pluciński, Eugeniusz M.; Ślusarczyk, Magdalena; Ostrowska, Barbara; Kotulewicz, Karolina; Czajkowska, Karolina; Diawoł, Anna; Majchrowska, Elżbieta; Tarnawski, Marcin; Borkowski, Kamil; Zysk, Wojciech; Wyrwicz, Marek; Wyrwicz, Marek; Piziak-Rapacz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Gospodarka światowa w XXI wieku: współczesne uwarunkowania i wyzwania (added: 2017-01-17) 

  Majchrowska, Elżbieta; Czaja, Jan; Diawoł-Sitko, Anna; Gacek, Łukasz; Czermińska, Małgorzata; Pluciński, Eugeniusz M.; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Granice okcydentalizacji. Różnice w systemie wartości politycznych (added: 2019-06-26) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Dynamicznie rozwijająca się gospodarka państw Azji Południowo-Wschodniej skupia zainteresowanie niemal całego świata. Z równie baczną uwagą świat przygląda się azjatyckiej polityce. Urzędnicy z Waszyngtonu i Eurokraci ...
 • Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine (added: 2020-02-03) 

  Demianchuk, Anatoly Stepanovych; Lyash, Andriy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Powołując się na odnośne przepisy Prawa Ukrainy, artykuł skupia się na tych postanowieniach, które dotyczą gwarancji bezpieczeństwa osób biorących udział w postępowaniu karnym dla zapewnienia właściwego przestrzegania ...
 • Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje (added: 2019-06-25) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie dyskusji i kontrowersji wokół głównych interesów i celów w polityce zagranicznej Niemiec w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Z jednej strony chodzi o zasygnalizowanie ...
 • Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. ciągłość czy zmiana? (added: 2019-04-09) 

  Lipa, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The paper aims at presenting the Egypt’s foreign policy from 1979 in terms of stability and change (regarding relations with the United States, Israel, Egypt’s southern neighbours, and the Gulf states, especially Saudi ...
 • Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE (added: 2019-06-25) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "1. Problematyka harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym skłania do refleksji, że wymóg harmonizacji nie został w odniesieniu do żadnej dziedziny prawa tak wyraźnie i stosunkowo wcześnie wyeksponowany ...
 • Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2 (added: 2019-04-02) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Opracowanie koncentruje się na przedstawieniu politycznych i prawnych aspektów dyskusji wokół realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 zarówno w Niemczech, jak również w szerszym kontekście – Unii Europejskiej i części ...
 • Halal Pig, czyli tożsamość brytyjskich muzułmanów po 11 września 2001 roku (added: 2019-05-13) 

  Szołajski, Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "7 lipca 2005 r. doszło w Londynie do serii zamachów zorganizowanych przez muzułmańskich radykałów. Poza samą tragedią związaną ze śmiercią niewinnych ludzi Szokiem dla Brytyjczyków okazało'się ujawnienie tożsamości ...
 • Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy (added: 2020-04-20) 

  Lasoń, Marcin; Tkach, Liudmyla (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The purpose of the article is to analyze the modern arms trade, as well as the position of Ukraine in this market. It is necessary to proceed from the fact that in recent years there has been an increase in imports and ...
 • Harvey Mansfield and virtue in the arid land of modern liberalism (added: 2019-04-29) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Harvey C. Mansfield is one of the most distinguished American political philosophers writing today, standing at the very center of a bitter debate over the ultimate meaning of political life in modernity, and here, ...
 • Hegel and progressivism (added: 2019-04-29) 

  Blitz, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "We often assert that the United States’ constitutional principles began to change near the beginning of the twentieth century. This change is associated with “progressivism.” It was trumpeted by publicists and authors ...
 • Heretical compromises: America’s accidental thomism (added: 2019-04-10) 

  Lawler, Peter Augustine (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Artykuł podejmuje problem tożsamości Amerykanów, jej źródeł, znaczenia kompromisu filozoficznego i politycznego w ramach konstytucjonalizmu amerykańskiego i specyficznej roli pełnionej przez religię w kulturze amerykańskiej. ...